Folkhälsogrupp Jämvikt

– ett exempel på hälsofrämjande arbete i samverkan

Syfte och mål

Syftet med arbetet är att öka människors förutsättningar att leva ett mer hälsosamt liv.
Huvudmålet är att minska förekomsten av övervikt och fetma.

Uppdraget innebär:

  • Utåtriktat arbete mot befolkningen
  • Insatser riktade till personal inom olika verksamheter
  • Konsultverksamhet till den egna personalen inom primärvården
  • Utarbeta lokala strategier för att möta ”fetma-epidemin” så effektivt som möjligt
  • Planera, dokumentera och utvärdera arbetet på ett sådant sätt att resultatet av det blir tillgängligt för andra.
  • Bidra till att skapa förutsättningar för att implementera metoderna i den ordinarie verksamheten
  • Under metodutvecklingen ta hänsyn till olika språk och kulturer

Folkhälsogrupp Jämvikt erbjuder

.. hög kompetens till ingen kostnad alls för respektive verksamhet. Vårt enda krav är att våra insatser ska ingå i något slags sammanhang eller plan som verksamheten har för att utveckla hälsoarbetet.

Vi berättar gärna mer om hur vi har gått tillväga! 

Läs mer i länkarna till höger eller kontakta:
Dietist/sjuksköterska Maria Magnusson (Gunnared och Lärjedalen)
This is a mailto link

Distriktssköterska Kristina Hesslund (Härlanda och Örgryte)
This is a mailto link

Dietist Louise Mårtensson (Kortedala och Bergsjön)
This is a mailto link

uiqt|wBuizqi5uiov}{{wvHittuml5o}5{muizqi5uiov}{{wvHittuml5o}5{muiqt|wBszq{|qvi5pm{{t}vlH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5pm{{t}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw}q{m5uiz|mv{{wvH%vozmoqwv5{mtw}q{m5uiz|mv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&}tzqki5iloizlH%vozmoqwv5{m}tzqki5iloizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBxzquiz%vizlmvH%vozmoqwv5{mxzquiz%vizlmvH%vozmoqwv5{m