Koncernkontoret

Koncernkontoret arbetar med regionövergripande frågor inom bland annat ekonomi, personal/HR, IT, säkerhet och information/kommunikation. Uppgiften är att stödja regionstyrelsens och regionfullmäktiges arbete och att se till att de politiska besluten förverkligas. Koncernkontorets medarbetare finns på Regionens hus på sex orter i Västra Götaland: Vänersborg (huvudkontor), Skövde, Göteborg, Uddevalla, Borås och Mariestad. 

Förvaltningschef för Koncernkontoret är Ann-Sofi Lodin, regiondirektör.
 

 

Koncernkontorets avdelningar

 

Administrativa avdelningen

Administrativ direktör
Bengt Säterskog
 
010-441 01 82
0705-57 37 07

I administrativa avdelningen ingår:

Administrativa enheten för det politiska kansliet

Juridiska enheten

Kanslienheten

Säkerhetsstrategiska enheten

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen

HR-strategiska avdelningen

 HR-strategiska avdelningen

Koncernstab hälso- och sjukvård

I Koncernstab hälso- och sjukvård ingår, förutom en kanslienhet, analysenhet och strategisk utvecklingenhet, enheten för långsiktig planering och FoU, läkemedelsenheten, tandvårdsenheten, centrum för verksamhetsutveckling (CVU), patientsäkerhetsenheten.

Koncernstab hälso- och sjukvård

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen

VGR IT

VGR IT

Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum (PKMC)

Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum

Kontakt

Koncernkontoret
Regionens Hus
462 80 Vänersborg
Tel vx: 010-441 00 00
e-post:  

uiqt|wBivv4{wnq5twlqvH%vozmoqwv5{mivv4{wnq5twlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmvo|5{i|mz{swoH%vozmoqwv5{mjmvo|5{i|mz{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnwH%vozmoqwv5{mqvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5m5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muizqi5m5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m