Koncernkontoret

Koncernkontoret arbetar med regionövergripande frågor inom bland annat ekonomi, personal/HR, IT, säkerhet och information/kommunikation. Uppgiften är att stödja regionstyrelsens och regionfullmäktiges arbete och att se till att de politiska besluten förverkligas. Koncernkontorets medarbetare finns på Regionens hus på sex orter i Västra Götaland: Vänersborg (huvudkontor), Skövde, Göteborg, Uddevalla, Borås och Mariestad. 

Förvaltningschef för Koncernkontoret är Ann-Sofi Lodin, regiondirektör.
 

 

Koncernkontorets avdelningar

 • Koncernavdelning ärendesamordning och kansli
 • Koncernstab hälso- och sjukvård
 • Koncernstab regional utveckling
 • Koncernavdelning kultur
 • Koncernstab utförarstyrning och samordning
 • Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp
 • Koncernstab HR
 • Koncernstab kommunikation och externa relationer
 • Koncernavdelning data och analys
 • Enhet intern utveckling och utredning
 • VGR IT

 

Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp

Ekonomi

Koncernstab HR

HR

Koncernstab hälso- och sjukvård

I Koncernstab hälso- och sjukvård ingår fem avdelningar. Dessa avdelningar är Framtidens vårdprocesser, Systemutveckling och strategier, Vårdens innehåll och kunskap, Vårdbehov och patientsäkerhet samt avdelningen för Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal.

Koncernstab hälso- och sjukvård

Koncernstab kommunikation och externa relationer

Information och kommunikation

Koncernavdelning data och analys

Data och analys

VGR IT

VGR IT

Kontakt

Koncernkontoret
Regionens Hus
462 80 Vänersborg
Tel vx: 010-441 00 00
e-post:  

uiqt|wBivv4{wnq5twlqvH%vozmoqwv5{mivv4{wnq5twlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnwH%vozmoqwv5{mqvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5m5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muizqi5m5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m