Rättighetskommitténs kansli

Västra Götalandsregionen har ett ansvar för att respektera, skydda, uppfylla och främja de mänskliga rättigheterna. För att utveckla och systematisera arbetet för mänskliga rättigheter inom Västra Götalandsregionen bildades kommittén för rättighetsfrågor den 1 januari 2011. Till stöd för kommitténs arbete inrättades rättighetskommitténs kansli.

Vi jobbar bland mycket annat med detta:

Rättighetsbaserat arbete

Vi driver tre pilotprojekt i Västra Götalandsregionen om hur en verksamhet kan jobba rättighetsbaserat i praktiken, med individens rättigheter i centrum.

Utbildning i mänskliga rättigheter

Vi ger kontinuerligt politiker i Västra Götalandsregionen grundutbildning i mänskliga rättigheter.

TD - en tillgänglighetsdatabas

Vi utvecklar hela tiden den databas som finns för att inventera tillgänligheten i lokaler. Paralellet inventerar vi lokaler, och fyller på databasen med informationen.

Detta hittar du här

På de här sidorna kan du bland annat läsa mer om vår syn på mänskliga rättigheter, ta del av vårt publicerade material och hitta information om stipendier och projektbidrag, men du kan också läsa mer om TD - en tillgänglighetsdatabas, och de riktlinjer som finns för fysisk tillgänglighet.

Nyheter


uiqt|wBzi||qopm|5siv{tqH%vozmoqwv5{mzi||qopm|5siv{tqH%vozmoqwv5{muiqt|wBzi||qopm|5siv{tqH%vozmoqwv5{mzi||qopm|5siv{tqH%vozmoqwv5{muiqt|wBzi||qopm|5siv{tqH%vozmoqwv5{mzi||qopm|5siv{tqH%vozmoqwv5{m