Utbildningar i Process Guide 8.1 under våren 2012

Processguide används för att dokumentera processer enligt symboler som används i regionen för processutveckling. Processerna kan skrivas ut i färg och på plotter och blir då effektiva kommunikationsverktyg. Andra standardmallar eller egna symboler går att använda vilket gör att verktyget blir flexibelt som ritverktyg och kan användas för att rita ex. projektplaner. Utbildningar under våren. 

uiqt|wB&{}{ivvi5ti|piuH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5ti|piuH%vozmoqwv5{muiqt|wBow{|i5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mow{|i5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m