Pågående utbildningar

Sidan kommer att arkiveras 2016-05-11 om sidan inte uppdateras.

Centrum för Verksamhetsutveckling anordnar utbildningar för dig som är anställd inom Västra Götalandsregionen.

 

Kvalitetsdriven Verksamhetsutveckling, 30 hp

Centrum för Verksamhetsutveckling (CVU) inbjuder i samarbete med Centre for Healthcare Improvement (CHI), Chalmers Tekniska Högskola till uppdragsutbildningen "Kvalitetsdriven Verksamhetsutveckling 30 hp". Utbildningen genomförs för 4:e gången och vänder sig till anställda som i hälso- och sjukvårdsverksamhet innehar en strategisk position för att leda/samordna kvalitets- och verksamhetsutveckling. Utbildningen bedrivs på kvartsfart och pågår under fyra terminer.  Utbildningstillfällena genomförs som internat och heldagar i Göteborg.

Ny kursstart: Våren 2013

För ytterligare information kontakta:

Wenche Jenssen
 
0730-930 556

 

Förbättringskunskap 7,5 hp för förvaltningschefer, områdeschefer, verksamhetschefer/motsvarande

Hälso-och sjukvårdsavdelningen (HSA), Centrum för Verksamhetsutveckling (CVU), Västra Götalandsregionen anordnar under 2010, i samarbete med Centre for Healthcare Improvement (CHI) och  avdelningen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, en utbildning i förbättringskunskap, 7,5 högskolepoäng för förvaltningschefer, områdeschefer, verksamhetschefer/motsvarande i Västra Götalandsregionen.

Syfte

Syftet med utbildningen är att chefer inom hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen skall få en grundläggande förståelse och insikt i förbättringsarbete för att motivera sina medarbetare och ställa de viktiga frågor som kan stimulera till förändring. Utbildningen vill betona vikten av helhetsperspektiv, patientsäkerhet, patientnytta, mätbarhet och lärande styrning.
Utbildningen syftar även till att skapa nätverk där deltagarna får en arena för reflektioner och utbyte av erfarenheter.

Mål
Kursdeltagarna skall efter fullgjord utbildning:

  • Behärska principerna för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling så att dessa kan utgöra en grund för ledarskapet
  • Ha tillägnat sig förbättringskunskap och fått insikt i organisatoriskt förbättringsarbete
  • Kritiskt bedöma lämpliga insatser och metoder för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

För ytterligare information kontakta:

Anna Ringheim, utvecklingsledare, CVU
031-705 16 75
 

Margareta Gibbons, utvecklingsledare, CVU
031-705 16 73
  

uiqt|wB%wmvkpm5rmv{{mvH%vozmoqwv5{m%wmvkpm5rmv{{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5zqvopmquH%vozmoqwv5{mivvi5zqvopmquH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|i5oqjjwv{H%vozmoqwv5{muizoizm|i5oqjjwv{H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5zqvopmquH%vozmoqwv5{mivvi5zqvopmquH%vozmoqwv5{muiqt|wBow{|i5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mow{|i5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m