Balanserat styrkort

Mål, mått och uppföljning

Verktyget Balanserade styrkort har utarbetats av Västra Götalandsregionen utifrån metoden Balanced Scorecard. Balanserat styrkort är ett verktyg som innehåller verksamhetens vision, strategiska mål, styrtal, aktiviteter samt mätning och uppföljning av dessa.

Styrkortet bygger på en filosofi som bygger på långsiktighet, helhetssyn och balans mellan:

  • kortsiktiga och långsiktiga mål
  • ekonomiska och andra viktiga verksamhetsmått
  • olika perspektiv på verksamheten
  • uppföljningsmått som mäter faktiskt utfall och mått som driver verksamheten i en positiv riktning
  • externa perspektiv och våra egna interna perspektiv på verksamheten.

För att åstadkomma detta krävs ett samband mellan organisationens vision och de strategier som väljs ut för att närma sig visionen. Styrkortet ger möjlighet att se balansen i verksamheten ur flera perspektiv, ex vis:

  • Kundperspektivet
  • Ekonomiperspektivet
  • Processperspektivet
  • Medarbetarperspektivet

Ett styrkort utvecklas med en genomgång av verksamheten i tretton steg,
se bild.

Utbildning

Verksamheter/enheter som är intresserade av metodutbildning i Balanserade styrkort är välkomna att kontakta Regionservice, Vänersborg, Ewa Johansson. 


Beställ metodbok
om Balanserade styrkort via Kari Aartojärvi, Regionservice,  0521 27 55 61,  

ange i beställningen:
Namn/företag, adress, antal, (100 SEK exl moms. Vid köp av minst 10 böcker 75 SEK exkl moms), fakturaadress (inom regionen skall även internt kundnummer anges).

uiqt|wBsizq5iiz|wräz%vqH%vozmoqwv5{msizq5iiz|wriz%vqH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5zqvopmquH%vozmoqwv5{mivvi5zqvopmquH%vozmoqwv5{muiqt|wBow{|i5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mow{|i5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m