SWOT-metoden

Metoden är användbar inte minst för utveckling av verksamheten utifrån ett kundperspektiv. Är också mycket användbar vid framtagande av verksamhetsidé, värderingar och vision för enheten, eller enbart ta tempen på verksamheten inför ett nytt verksamhetsår.

S står för Strenghts (styrkor) och W står för Weaknesses (svagheter). Dessa båda rutor (se figur) bildar en bild av nuläget som olika gruppmedlemmar uppfattar det.
En mer framtidsinriktad bild får man sedan genom att gå vidare med O och T, där O står för Opportunities (möjligheter) och T står för Threats (hot).


Gör så här:
1. Skriv ner alla (styrkor) starka sidor och fördelar med frågan/problemet, verksamheten.

2. Fortsätt på samma sätt med att skriva ner alla (svagheter) fel, hinder, problem som finns med frågan/ problemet, verksamheten.

3. När detta är gjort, se igenom nulägesbilden och diskutera igenom vad ni verkligen vill värna om för framtiden (S) och vilka problem som ni måste lösa på kort och lång sikt (W).

4. Gå sedan vidare med att lista ner de hot ni ser inför framtiden. I detta arbete har ni stor nytta av att gå tillbaka till svagheterna och överdriva, förstora alla problem ni tagit upp under utgångspunkten, vad händer om detta inte blir löst? Tänk riktigt i sabotage, skada och hinder och plocka fram de gemensamt viktigaste hoten.

5. Avsluta med att lista ner de möjligheter som finns. Spåna, puffa på varandra att ta djärva steg och anteckna vilt möjligheter, idéer, hugskott kring vad som kan vara en oanad möjlighet och en utmaning för framtiden.

6. Arbeta med rutorna O och T på samma sätt som ni gjorde under punkt 3. Avsluta med att ta fram en konkret handlingsplan på hur ni ska arbeta vidare till nästa träff. Rubrikerna i handlingsplanen kan med fördel vara ”Vem, gör vad, senast”.

Text från Kalmar läns landstings utvecklingsenhet

uiqt|wBivvi5zqvopmquH%vozmoqwv5{mivvi5zqvopmquH%vozmoqwv5{muiqt|wBow{|i5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mow{|i5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m