Medicinska prioriteringar

Prioriteringar inom en viss medicinsk specialitet, till exempel val av behandling för en enskild patient eller att behandla en patient före en annan kallas vertikala medicinska prioriteringar. Dessa prioriteringar görs av personalen i hälso- och sjukvården.

I Västra Götalandsregionen har de medicinska sektorsråden utarbetat prioriteringar inom de medicinska specialiteterna. Detta har gjorts på ett systematiskt sätt utifrån samma grundläggande principer. Dessa medicinska prioriteringar har börjat tillämpas i vården.

Riksdagens fyra prioriteringsgrunder och den etiska plattformen ligger till grund för arbetet. Utöver detta ingår följande uppgifter och principer i de medicinska prioriteringarna.

  • Symtom/diagnos
  • Prioriteringsgrupp I-IV
  • Angelägenhetsgrad utifrån patientens tillstånd
  • Typ av åtgärd, till exempel operation eller medicinsk behandling
  • Åtgärdens effekt, nytta och eventuell risk för patienten
  • Evidens; vetenskapliga belägg för effekt
  • Åtgärdens nytta i relation till kostnaden; hälsoekonomisk värdering
  • Medicinsk acceptabel väntetid (antal veckor) till besök eller behandling
  • Vårdnivå - egenvård, primärvård, länssjukvård, högspecialsiserad vård

Resultatet av denna process är förteckningar där respektive medicinsk specialitet har dokumenterat sina prioriteringar. Klicka i det grå fältet till vänster för prioriteringarna inom varje medicinsk specialitet.

uiqt|wB&jzq||4uizqm5t}l%wqo{H%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t}l%wqo{H%vozmoqwv5{muiqt|wBi%xmt5jmzopH%vozmoqwv5{mi%xmt5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m