Allmänfarliga sjukdomar

För att en sjukdoms skall ingå i gruppen allmänfarliga sjukdomar skall följande kriterier vara uppfyllda

  • smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande
  • eller innebära långvarig sjukdom
  • eller svårt lidande
  • eller andra allvarliga konsekvenser
  • och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom riktade åtgärder till den smittade

Dessa ska alla smittspåras och här finns även förhållningsregler som patienten enligt lag är skyldig att följa. Nedan ser du vilka sjukdomar som ingår i allmänfarliga. De som är markerade med * ingår i samhällsfarliga

Campylobakter
Difteri
EHEC (enterohemorragisk E.coli)
Fågelinfluensa av typen H5N1
Giardia
Gonorré
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
Hepatit D
Hepatit E
HIV
HTLV I eller II
Klamydia
Kolera
MRSA (meticillillinresistenta stafylokocker)
Mjältbrand
Influensa A (H1N1) pdm09 " svininfluensan"
Paratyfoidfeber
Pest
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G
Polio
Rabies
Salmonella
SARS (Svår akut respiratorisk sjukdom) *
Shigella
Smittkoppor *
Syfilis
Tuberkulos
Tyfoidfeber
Virala hemorragiska febrar exkl. dengufeber och sorkfeber (nefropathia epidemica)

 

 

     

uiqt|wB&rqtt5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mrqtt5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m