Smittskyddsblad/översättningar

Smittskyddsbladen är tänkta som ett stöd för behandlande läkare att använda som en skriftlig information till patienten om sjukdomen de blivit smittad av, vilka förhållningsregler som gäller, smittspårning m.m. Informationen till läkare riktar sig till sjukvårdspersonal. Smittskyddsbladen hittar du under respektive sjukdom när du söker i Anmälningspliktiga sjukdomar

Översättningar på annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad till annat språk. Översättningar finns på deras webbplats. I bokstavslistan klickar du på den bokstav som diagnosen börjar på. Välj därefter diagnos. Välj patientinformation. Översatta språk hittar du uppe till höger när du klickar på Svenska.
OBS!
 Alla diagnoser är inte översatta.Klicka här för att komma till Stockholm webbplats.

Saknas någon översättning så kontakta oss på smittskydd. Här hittar du  kontaktuppgifter till våra fyra kontor
 
 
 

uiqt|wB&rqtt5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mrqtt5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m