Smittskyddsblad/översättningar

Smittskyddsbladen är tänkta som ett stöd för behandlande läkare att använda som en skriftlig information till patienten om sjukdomen de blivit smittad av, vilka förhållningsregler som gäller, smittspårning m.m. Informationen till läkare riktar sig till sjukvårdspersonal. Smittskyddsbladen hittar du under respektive sjukdom när du söker i Anmälningspliktiga sjukdomar

Översättningar på annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad till annat språk. Översättningar på de mest vanligaste diagnoserna är översatta och ligger på Smittskydd Stockholms webbplats. 

Klicka här för att komma till Stockholm webbplats.

Instruktion, så här gör du för att hitta översättningarna

Saknas någon översättning så kontakta oss på smittskydd. Här hittar du  kontaktuppgifter till våra fyra kontor
 
 
 

uiqt|wB&rqtt5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mrqtt5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m