Fall av svalgdifteri konstaterat i Västra Götaland

Ett fall med svalgdifteri är konstaterat i Västra Götaland. En kvinna i 60-årsåldern har i slutet av mars insjuknat och vårdats på ett sjukhus i Västra Götaland. Den drabbade kvinnan var tidigare ovaccinerad mot difteri.

Kvinnan smittades under en turistresa i ett utomeuropeiskt land. Före avresan hade hon besökt en vaccinationsmottagning, utan att man uppmärksammat avsaknad av grundvaccination. Behandling är nu avslutad. De personer som kan ha utsatts för smitta är kontaktade och provtagning har genomförts.

Difteri är en mycket ovanlig sjukdom i västvärlden idag. Enstaka fall ses i Sverige med flera års mellanrum, de flesta är importfall. År 1984-1985 förekom ett mindre utbrott med difteri Göteborg, då 13 personer insjuknade. Smitta sker oftast via salivkontakt och upphostningar. Sjukdomen ger svalgsymtom och feber och kan även påverka hjärta, nerver och njurar. Vaccination ger ett effektivt skydd.

Difterivaccin ingår i barnvaccinationsprogrammet sedan 1940-talet, men har inte tillämpats fullt ut förrän i mitten på 1950-talet. Personer födda före allmänna vaccinationsprogrammet infördes bör se över sitt vaccinationsskydd. Svenskar vaccinerade via det allmänna vaccinationsprogrammet har ett gott skydd mot sjukdomen. Påfyllnadsdos med difterivaccin rekommenderas inför resa till flertalet länder utanför Europa och Nordamerika till personer som inte vaccinerats mot difteri under de senaste 20 åren. Det är också av vikt att man uppdaterar med grundvaccination eller boosterdos i samband med vaccinrådgivning.

Eva Lindhusen-Lindhé                                Leif Dotevall
Bitr. smittskyddsläkare                                Bitr. smittskyddsläkare
Telefon: 0522-931 09   

 

För ytterligare information se:

Socialstyrelsens Rekomendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp                

Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation  om difteri

uiqt|wB&xmz5nwttqvH%vozmoqwv5{mxmz5nwttqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m