Nyhetsbrev vecka 17

Ur innehållet bland annat

  • TBE-nytt reviderad information till allmänheten med uppdaterad karta över riskområden
  • Nytt medddelandeblad från Socialstyrelsen som förtydligar regler för provtagning av hiv och andra STI
  • Europeiska immuniseringsveckan 21-27 april
  • Hepatit C sprids bland unga missbrukare

Dessutom återgien en påminelse om våra PM gällande streptokockutbrott på förskolor. Många förskolor har varit drabbade denna vårvintern och våra PM ska ses som ett förslag på handläggning för den närområdesansvariga vårdcentralen.

Nyhetsbrev vecka 17

uiqt|wB&rqtt5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mrqtt5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m