Välkommen till Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum

Illustration hemsidans startsida

PKMC, Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum, är sjukvårdens enhet för kris- och katastrofberedskap i Västra Götalandsregionen. Regional tjänsteman i beredskap (RTiB) är nåbar dygnet runt, söks via SOS Alarm och är kontaktvägen in till Västra Götalandsregionen vid allvarliga händelser.

Utbildning och övning är nödvändigt för förmågan att hantera allvarliga händelser. PKMC bedriver utbildningar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Inom PKMC pågår också forskning och utveckling inom fältet krishantering. Engagerade forskare inom området har knutits till verksamheten, vilket resulterat i ett antal publikationer, pågående och planerade projekt samt deltagande i olika nationella och internationella möten.

Den 1 september 2009 bildades AmbuAlarm som organisatoriskt är knutet till PKMC. AmbuAlarm är regionens enhet för styrning, utveckling och uppföljning av ambulansalarmering, prioritering och dirigering.

Via menyn till vänster hittar du mer information om oss.

Aktuellt

Veckovisa möten under sommaren angående kapacitetsförmåga för regionens sjukhus
Under sommaren 2014 kommer återigen, baserat på de goda erfarenheterna från 2013, veckovisa planeringsmöten hållas för att skapa en gemensam lägesbild av beläggnings- och personalsituationen, vilken kan påverka den totala kapacitetsförmågan, vid de olika sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Läs mer om veckomötena.

Krisledningsövning LOTS-kommunerna - 140604
Onsdagen den 4 juni deltog PKMC som motspel till en större krisledningsövning som hölls i Stenungssund, Lilla Edet, Tjörn och Orust. Övningsscenariot var en kraftig storm med allvarliga följdverkningar på samhället. Läs mer om övningen

Nätverkande utvecklingsdag för Västra Götalandsregionens samtliga tjänstemän i beredskap - 141029
Onsdagen den 29 oktober bjuder PKMC in till en nätverkande erfarenhets- och kunskapsdag för regionens samtliga tjänstemän i beredskap vid VGR's olika verksamheter.
Läs mer om nätverksdagen

 

 

 

 

Utbildning inför allvarliga händelser

Kurskatalog 2014Kurskatalog 2015

Utbildning inför allvarliga händelser

Kurskatalog 2014Kurskatalog 2015

Meddelande om driftstörning

Länk till formulär på intranätet (öppnas i nytt fönster)

uiqt|wBxsukH%vozmoqwv5{mxsukH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqvi5riomvi{H%vozmoqwv5{mkizqvi5riomvi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5sqptozmvH%vozmoqwv5{mui|{5sqptozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m