Välkommen till Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum

Illustration hemsidans startsida

PKMC, Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum, är sjukvårdens enhet för kris- och katastrofberedskap i Västra Götalandsregionen. Regional tjänsteman i beredskap (RTiB) är nåbar dygnet runt, söks via SOS Alarm och är kontaktvägen in till Västra Götalandsregionen vid allvarliga händelser.

Utbildning och övning är nödvändigt för förmågan att hantera allvarliga händelser. PKMC bedriver utbildningar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Inom PKMC pågår också forskning och utveckling inom fältet krishantering. Engagerade forskare inom området har knutits till verksamheten, vilket resulterat i ett antal publikationer, pågående och planerade projekt samt deltagande i olika nationella och internationella möten.

Den 1 september 2009 bildades AmbuAlarm som organisatoriskt är knutet till PKMC. AmbuAlarm är regionens enhet för styrning, utveckling och uppföljning av ambulansalarmering, prioritering och dirigering.

Via menyn till vänster hittar du mer information om oss.

 

Utbildning inför allvarliga händelser

Kurskatalog 2014

Meddelande om driftstörning

Länk till formulär på intranätet (öppnas i nytt fönster)

uiqt|wBxsukH%vozmoqwv5{mxsukH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqvi5riomvi{H%vozmoqwv5{mkizqvi5riomvi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5sqptozmvH%vozmoqwv5{mui|{5sqptozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m