Patientfakturering

Västra Götalandsregionen införde samlingsfakturor 2007. En samlingsfaktura innehåller alla avgifter för offentlig vård som du haft den senaste kalendermånaden och som inte betalats kontant. Västra Götalandsregionen fakturerar de flesta avgifter inom sjukvården genom en samlingsfaktura. Din samlingsfaktura kan innehålla någon eller några av nedanstående avgifter.

 • Öppenvårdsbesök
 • Inneliggande vård
 • Ambulanstransport
 • Sjuktransport
 • Egenavgift för sjukresa
 • Slutenvård
 • SÄRNÄR (Särskild näring) 
 • Ortopedtekniska hjälpmedel
 • Hälsovård/hälsokontroll
 • Vaccinationer
 • Intyg
 • Journalkopior

 

Hur ofta skickas fakturorna ut?

Fakturorna skickas ut en gång i månaden och avser de samlade vårdavgifterna för kalendermånaden innan.

Jag vill att fakturan skall komma till annan adress

Det går bra att få en särskild leveransadress upplagd. Skriv eller maila oss så ändrar vi detta. När den inte är aktuell längre är det viktigt att man ringer och meddelar detta.

 Hur gör jag för att få tillgodoräkna mig kostnader i mitt högkostnadsskydd?

Kassan kan stämpla in besöket i högkostandskortet eller lämna kvitton på besöket direkt när det är gjort . 

Jag har fått en faktura på 300 kr men har bara 80 kr kvar till frikort

På det inbetalningskort som följer med Din faktura står ett OCR nummer som är unikt för just Dig. Du kan använda det inbetalningskort som följer med, stryka 300 kr  skriv 80 kr och betala. Vårt bankgiro 394-5771 ange OCR numret - viktigt - och fyll i rätt belopp.Kontakta närmaste vårdgivare som utfärdar ditt frikort. Nu finns ett restbelopp kvar hos oss som är viktigt att det makuleras. Rutiner för hur man gör beroende på vilket sjukhus/mottagning besöket gäller se avsnitt för makulering.

 

Rutiner vid makulering av öppenvårdsbesök pga frikort

Om avgiften gäller besök på någon av följande vårdenheter:

 • NU-Sjukvården (Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Uddevalla sjukhus, Strömstads sjukhus, Lysekils sjukhus   och Dalslands sjukhus)
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU (Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus)
 • Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS (SÄS Skene och SÄS Borås)
 • Alingsås lasarett
 • Angereds närsjukhus
 • Frölunda specialistsjukhus
 • Kungälvs sjukhus
 • Skaraborgs sjukhus, SKAS (Kärnsjukhuset i Skövde, Sjukhuset i Lidköping, Sjukhuset i Falköping och  Sjukhuset i Mariestad) 
 • Närhälsan  i Västra Götalands regionen (primärvården) 

Ring det telefonnummer som står angivet på fakturan, för att få besöket makulerad.

Jag har fått faktura för ambulans/sjuktransport men har frikort för sjukresor

Ring det telefonnummer som står angivet på fakturan.

När kan jag få personlig service av Patientfakturaenheten.

Våra telefontider är måndag till fredag 09.00-12:00.   

Du når oss på telefonnummer:  010 441 04 00

Det går även bra att skriva dina frågor till oss via Mina Vårdkontakter på adress: http://www.minavardkontakter.se

 De första dagarna efter fakturautskicket som sker runt den 12:e varje månad är det extra hårt tryck på våra telefoner och det blir ofta långa väntetider. Om man väntar ca 5 dagar så är det lättare att komma fram till oss.

Uteblivet besök

Har Du fått faktura för uteblivet besök fast Du ringt och avbokat - ej fått kallelse skall Du alltid kontakta den mottagning som står på fakturan angående detta.

Patientavgifter

Här kan Du få veta vad som ingår i Ditt högkostnadsskydd och övriga patientavgifter.

Varför står det fortsätt  på min faktura?

Om fakturan innehåller fler sidor än en, så står det fortsätt på samtliga sidor utom den sista sidan, och det är det beloppet som står på sista sidan som gäller.

Autogiro

Det går alldeles utmärkt att få fakturorna betalda via autogiro. Ladda ned blankett här, eller ring oss så skickar vi detta till Dig.
Blanklett: Autogiro
Kundbrev: Autogiro


 

Jag har blivit debiterad för fler vårddagar än vad jag har legat inne

Kontakta vårdavdelningen Du legat på för korrigering av detta. Vårdavdelningarna når du genom att ringa:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

031-342 10 00

Mölndals Sjukhus

031-343 10 00

Östra Sjukhuset

031-343 40 00

Frölunda Specialistsjukhus

031-342 50 00

Alingsås Lasarett

0322-22 60 00

Kungälvs Sjukhus

0303-98 000

NÄL

010-435 00 00

Uddevalla Sjukhus

010-435 00 00

Strömstads Sjukhus

010-435 00 00

SKAS

0500-43 10 00

SiF

0515-87 000

SiL

0510-85 000

SiM

0501-62 500

SÄS

033-616 10 00

Kontakt

Patientfaktureringen

Kontakta oss per telefon
måndag till fredag 09.00-12:00
telefon: 010 441 04 00

eller via Mina Vårdkontakter

Patientinformation får enligt lag inte skickas per mail.

uiqt|wBuizoizm|i5siuxnH%vozmoqwv5{muizoizm|i5siuxnH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{mxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{m