Antenatalmottagningen

Antenatalmottagningen på Skaraborgs Sjukhus Skövde är en specialistmödravård för gravida med särskilda behov som kräver speciell övervakning.

Här bedrivs även fosterdiagnostisk verksamhet.

Mödravården remitterar patienter hit.

Tider bokas via MVC.

uiqt|wBqvnwmvpm|mv5{si{H%vozmoqwv5{mqvnwmvpm|mv5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m