Förlossningens skeden

Förlossningen delas in i tre skeden men du kanske inte uppfattar någon tydlig skillnad mellan de olika skedena.

Öppningsskedet
Detta är förlossningens längsta fas. Vissa kan hålla på i dygn medan det för andra tar ett par timmar.

I början är värkarna ganska svaga och kallas den passiva delen av öppningsskedet, latensfasen. I den aktiva fasen tilltar värkarna i styrka och kommer tätare. Mot slutet är de väldigt intensiva och varar också längre. Vattenavgång kan ske när som helst under öppningsskedet.

Utdrivningsskedet
Livmodermunnen är nu helt öppen, retraherad. Barnets huvud står mot bäckenbotten och kan tränga fram i slidöppningen. Nu är det dags för kvinnan att krysta.

Under krystningen glider barnet fram och tillbaka för att slutligen födas fram helt.

Efterbördsskedet
Efter en stund kommer moderkakan att födas fram. Sedan återstår kontroll av att livmodern drar ihop sig, blödning och eventuell bristning i underlivet.

 

Förlossningsrubriker
- När det är dags..
- Förberedelser hemma
- Sammandragn/värkar
- Vattenavgång
- Blödning
- Under förlossningen
- Andningen
- Förlossningens skeden
- Efter förlossningen
- Pappans roll
- Smärtlindringsmetoder

 

 
uiqt|wBswuu}vqsi|qwv{mvpm|mv5{si{H%vozmoqwv5{mswuu}vqsi|qwv{mvpm|mv5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m