Kontakt med Sårwebben

Här kan Du som vårdpersonal lämna synpunkter på Sårwebben.
Observera att du inte kan ställa frågor om egen eller patients sjukdom .
Dina synpunkter hamnar i Bensårscentrums mailbox.

Kommentarer:

Mina kontaktuppgifter (frivilliga)
Namn
Telefonnummer
E-postadress

uiqt|wBjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{mjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{mjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m