C. Dopplerundersökning

Frågeställning

A - Vad ingår i en dopplerundersökning?

B - Vilken utrustning krävs ?

Kriterier

Sår där preliminär bedömning skall göras för att identifiera sårtyp

Mål

Målet är att patienten skall få korrekt bedömning av såret och därigenom rätt behandling.

Åtgärd/
Information
 

A - I en dopplerundersökning ingår arteriell blodtrycksmätning inklusive ankel/armtrycksindex och/eller venös kärlundersökning. OBS! Dessa filmer är inspelade då hygienreglerna var mindre strikta. Vi ber om överseende med detta.

B - Följande utrustning krävs:

  • En enkel ultraljudsdoppler för perifer blodtrycksmätning (bör finnas på varje mottagning)
  • Vanlig blodtrycksmanschett
  • Stasslang eller stasband
  • Ultraljudsgel

OBSERVERA!
Resultatet av A, B och C
A. Anamnes/allmänstatus
B. Sårstatus/inspektion av sår
C. Dopplerundersökning
leder till
 
D. Identifiering av sårtyp

 

Kvalitetssäkrat
 

150211 Olle Nelzén överläkare kärlkirugi Bensårscentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde

uiqt|wBjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{mjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{mjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m