Behandlingsplan vid arteriovenöst blandsår

 

Frågeställning

Vilka åtgärder är lämpliga vid arteriovenöst blandsår?

Kriterier

Sår som enligt preliminär bedömning är arteriovenöst blandsår

Mål

Målet är att uppnå snabbast möjliga sårläkning eller där så ej är möjligt bästa symtomlindring.

Åtgärd/
Information
 

Ta ställning till vilken sårtyp som är dominerande.

Kvalitetssäkrat
 

150211 Lill-Marie Persson överläkare dermatologi, Olle Nelzén överläkare kärlkirurgi, Bensårscentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

uiqt|wBjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{mjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{mjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m