A. Nortonbedömning

Frågeställning

Vad ingår i en Nortonbedömning?
Kriterier
Vårdtagare i behov av riskbedömning avseende trycksår

Mål

Att genom adekvat riskbedömning identifiera riskpatienter och därigenom förebygga att trycksår uppstår 

Åtgärd/
Information
 


I Nortonbedömning värderas:

 

OBSERVERA!
Resultatet av A, B och C
A. Nortonbedömning
B. Klinisk bedömning av övriga riskfaktorer
C. Hudinspektion
ger vägledning vid bedömning av trycksårsrisk

Vid bedömd risk för trycksår välj - Åtgärd vid trycksårsrisk
Vid befintlig tryckskada välj - Åtgärd vid trycksår


Kvalitetssäkrat 
140131 Lill-Marie Persson överläkare dermatologi Bensårscentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde
uiqt|wBjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{mjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{mjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m