Remittering av trycksårspatient

Frågeställning

A. Vart kan trycksårspatienter remitteras för specialistvård?

B. Vilka uppgifter skall remissen innehålla

Kriterier
Trycksårspatient med behov av specialistvård

Mål

Läkt sår

Åtgärd/
Information
 

A - Trycksårspatienter kan remitteras till

  • Hudkliniken SkaS Skövde - för hjälp med diagnostik, åtgärd mot sårläkningshämmande faktorer och för behandlingsförslag
  • Infektionskliniken SkaS Skövde - då infektion misstänks vara huvudproblemet och patienten har feber eller annan allmänpåverkan
  • Kirurgkliniken SkaS Skövde - då det finns behov av sårrevision och/eller ställningstagande till plastikkirurgi. Vid behov av kirurgisk sårrevision utförs denna på patientens "hemsjukhus"
  • Fotmottagningen eller det Multidisicplinära Fotteamet SkaS Skövde - då patienten har trycksår på fötterna
  • Ortopedtekniska avd SkaS - vid fotsår med behov av avlastning av trycksår på fötterna (läkare skriver ett medicinskt underlag som ortopedingenjör använder vid förskrivning) Länk till regelverk för utskrivning av orthoser och skor (extern länk öppnas i nytt fönster)


B - Remissen skall innehålla upgifter om

Anamnes (inkl rörelseförmåga och BMI)
Läkemedel
Vidtagna åtgärder te.x. lokalbehandling och avlastning
Sårets lokalisation och duration
Sårets storlek, djup och utseende. Om möjligt foto
Vid fotsår ankel/armindex
Uppgift om ansvarig sjuksköterska/kontaktperson

 


 Kvalitetssäkrat

150210 Lill-Marie Persson överläkare dermatologi Bensårscentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde

uiqt|wBjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{mjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{mjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m