SkaS diarium

Meddelanden som sänds till oss via webbplatsens e-postadress   kommer att tas om hand dagligen (vardagar).

All post, såväl traditionell som i elektronisk form, är att betrakta som allmän handling och kommer därför att diarieföras. Det innebär bland annat att materialet blir offentligt och att allmänheten och massmedia kan få rätt att ta del av innehållet.

Diariet kommer att vidarebefordra e-postmeddelandet till den som ansvarar för det aktuella ärendet. Skaraborgs Sjukhus använder för närvarande inte e-post för att skicka medicinsk information till dig som är patient/vårdsökande - detta oavsett om du själv kontaktat sjukhuset och begärt att få svar via e-post.


Tel: 0500-43 16 07, mån-fre kl 10-12
E-post:  

uiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBswuu}vqsi|qwv{mvpm|mv5{si{H%vozmoqwv5{mswuu}vqsi|qwv{mvpm|mv5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m