Förutsättningar för närsjukvårdscentrum ska utredas

2012-06-01

Närsjukvårdscentrum kan bli verklighet på flera sjukhus i Västra Götalandsregionen. Närsjukvård kan enklast beskrivas som ett lokalt vårdsystem där primärvård, specialistsjukvård och kommunal vård och omsorg tillsammans ansvarar för helheten och bidrar till att skapa trygghet hos befolkningen.

Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsutskott ska undersöka vilka förutsättningar det finns att utveckla så kallade närsjukvårdscentrum vid tio sjukhus i Västra Götalandsregionen. Bland dem är sjukhusen i Mariestad, Lidköping och Falköping .

Läs mer på Västra Götalandsregionens webbsida

uiqt|wB&qvomz5jmzouivH%vozmoqwv5{mqvomz5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m