Sömnens kvalitet har betydelse för kranskärlspatientens livskvalitet

2012-05-25

Sjuksköterskan Anna Johansson på Kardiologkliniken, KSS, har sedan 2001 genomfört studier av hur sömnkvalitet och störd sömn påverkar livskvaliteten hos patienter med kranskärlssjukdom. Bland annat har hon utvärderat ett program för att främja egenvård för bättre sömn. Arbetet resulterade i en avhandling och den 3 april disputerade Anna Johansson på Universitetet i Linköping. 

- Patienter med kranskärlssjukdom har ofta sömnsvårigheter och många upplever att de inte är utvilade efter att ha sovit, berättar Anna Johansson. Hos dem som hade stora sömnbesvär kunde man i studien påvisa en högre psykologisk eller fysiologisk stress och/eller ångest inför sömnen, än hos den grupp i befolkningen som vi jämförde med.

Avhandlingen visar också att det är viktigt att fokusera på individens egen upplevelse av sin hälsa, sömn och aktivitet.

- Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att stödja egenvårdsåtgärder och i att hjälpa patienten att fastställa individuella mål. Därigenom får patienten en ökad tilltro till sin egen förmåga att främja hälsorelaterad livskvalitet.

Avhandlingens titel är Sleep-Wake-Activity and Health-Related Quality of Life in Patients with Coronary Artery Disease and evaluation of an individualized non-pharmacological programme to promote self-care in sleep. Den kan läsas i sin helhet på Linköpings Universitets webbsida.


Läs avhandlingen på Linköpings Universitets webbsida 

uiqt|wB&qvomz5jmzouivH%vozmoqwv5{mqvomz5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m