Hitta på Skaraborgs Sjukhus Skövde

Här kan du se hur du hittar till de olika mottagningarna och avdelningarna på Skaraborgs Sjukhus Skövde.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ö

A

Administration, Gula gatan, Plan 3
Akutmottagning, Blå gatan, Entréplan
Akutvård avd. 21 – KAVA, Blå gatan, Entréplan
Allergicentrum, Gula gatan, Plan 6
Apoteket Kärnan, Gula gatan, Entréplan
Arbetsterapi, Gula gatan, Entréplan
Antenatalmottagning, Röda gatan, Entréplan
Allmänteknisk avdelning, Röda gatan, Plan 1

B

Barnmedicin avd 47-48, Gula gatan, Plan 4
Barnmedicin, dagvård avd. 45, Gula gatan, Plan 4
Barnmedicin lekterapi, Gula gatan, Plan 4
Barn- o ungdomsmed mottagning, Entréhallen, Entréplan
Barnpsykiatrisk mottagning, Gula gatan, Plan 8
Barnneuropsykiatrisk mottagning, Gula gatan, Plan 8
Barn- & Ungdomshabilitering, Entréhallen, Entréplan
Barn- & Ungdomspsyk. avd. 17, Gula gatan, Plan 1
Barn- & Ungdomstandvård, Gula gatan, Entréplan
BB avdelning 43-44, Röda gatan, Plan 4
Bensårscentrum avd. 56, Gula gatan, Plan 5
Beredskap & Säkerhet, Gula gatan, Plan 3
Bibliotek, Övre entréhall, Plan 3
Bild & Media, Röda gatan, Entréplan
Blodcentral, Övre entréhall, Plan 3
Butiker, Entréhallen, Entréplan

C

Cafeteria Kärnhuset, Blå gatan, Entréplan
Centralreception, Entréhallen, Entréplan
Cytologavdelning, Gula gatan, Plan 1
Cytostatikaenhet med. avd. 53, Röda gatan, Plan 5
Cytostatikaenhet gyn. avd. 41, Röda gatan, Plan 4

D

Dagkirurgi, Blå gatan, Entréplan
Dagsjukvård neuro rehab, Gula gatan, Plan 7
Datortomografi (röntgen), Blå gatan, Entréplan
Datastudio, Blå gatan, Plan 1
Diabetesavdelning 53, Röda gatan, Plan 5
Diabetes/hud/kärlkir. avd. 74, Röda gatan, Plan 7
Diabetesmott./Medicinmott., Övre entréhall, Plan 3
Dialysmott. Avd. 58, Gula gatan, Plan 5

E

Ekonomifunktionen, Gula gatan, Plan 3
Eksemskola, Via övre entréhall, Plan 3
Endoskopimottagning, Övre entréhall, Plan 3

F

Fackliga organisationer, Gula hissen via plan 8, Plan 9
Fotmottagning/Medicinmott., Övre entréplan, Plan 3
Fotograf, Röda gatan, Entréplan
FoU-enhet, Gula gatan, Plan 3
Frisör, Entréhallen, Entréplan
Förlossningsavd., Röda gatan, Entréplan

G

Gastroenterologiavd. 53, Röda gatan, Plan 5
Gynekologi avd. 41-42, Röda gatan, Plan 4
Gynekologimottagning, Övre entréhall, Plan 3

H

Hematologiavd. 54, Röda gatan, Plan 5
Hematologi mottagning, Röda gatan, Plan 5
Hjärtmedicin avd 32, Röda gatan, Plan 3
Hjärtmedicin avd 33, Röda gatan, Plan 3
Hjärtmottagning, Röda gatan, Plan 3
HLR-studio, Gula gatan, Plan 3
HR-funktionen, Gula gatan, Plan 3
Hud/diabets/kärlkir. avd. 74, Röda gatan, Plan 7
Hudklinikens behandlingsavdeln, Röda gatan, Entréplan
Hudmottagning, Övre entréhall, Plan 3
Hygiensköterska, Via övre entréhall, Plan 3
Hälsan & arbetslivet, Entréhallen, Entréplan
Hörcentral/Öronmottagning, Entréhallen, Entréplan

I

IBD-mottagning Övre entréhallPlan 3
Infektionsmottagning, Blå gatan, Entréplan
Infektion, avd. 22, Separat entré, Entréplan
Informationsenheten, Gula gatan, Plan 3
Instrumentcentral, Blå gatan, Entréplan
Intensivvårdsavd. – IVA, Blå gatan, Entréplan
IT-funktionen, Gula gatan, Plan 1

J

K

Kemiskt laboratorium, Röda gatan, Plan 3
KAVA – Kirurgisk akutvårdsavd. 21, Blå gatan, Entréplan
Kirurgi avd. 71-72, Röda gatan, Plan 7
Kirurgi avdelning 74, Röda gatan, Plan 7
Kirurgmottagning, Övre entréhall, Plan 3
Kirurgi onkologimottagning, avd 73, Röda gatan, Plan 7
Klin. fyslab, Via övre entréplan, Plan 3
KOL-mottagning, Gula gatan, Plan 6
Konferensrum:
Rödmalvan, Rödklövern, Vallmon, Röda gatan, Plan 3
Konferensrum: 
Smörblomman, Gulsippan, Gulsporren, Solvändan, Gullvivan, Solrosen, Gula gatan, Plan 3
Konferensrum Styrelserummet, Röda gatan, Plan 3
Konferensrum Utsikten, Röda gatan, Plan 9
Kostavdelning, Röda gatan, Plan 1
Kurator, Blå gatan, Entréplan
Käk- & ansiktsrehabilitering, Röda gatan, Entréplan
Käkkirurgisk klinik, Entréhallen, Entréplan
Kärlkirurgi/diabetes/hud avd. 74, Röda gatan, Plan 7

L

Lekterapi barnkliniken, Gula gatan, Plan 4
Lindra-teamet, Gula gatan, Plan 6
Logopedmottagningen, Röda gatan, Plan 6
Lungmedicin avd. 65-66, Gula gatan, Plan 6
Lungmedicinmottagning, Gula gatan, Plan 6

M

MR-undersökning, magnetkamera, Gula gatan, Entréplan
Mammografi, Blå gatan, Plan 1
MAVA – Medicin akutavd. 31, Röda gatan, Plan 3
Medicinmottagning, Övre entréhall, Plan 3
Medicinteknisk avdelning, Gula gatan, Plan 3
Mikrobiologiskt laboratorium, Röda gatan, Plan 3

N

Neonatalvård avd. 46, Gula gatan, Plan 4
Neurologmottagning, Gula gatan, Plan 7
Neurologi o med rehab avd 77-78Gula gatanPlan 7
Njurmedicin-/PD-mott avd 58Gula gatanPlan 5
Njurmedicin avdelning 55Gula gatanPlan 5
NuklearmedicinVia övre entréhallPlan 3
Nära-teamet, Röda gatan, Plan 6

O

Operation, Blå gatan, Entréplan
Oral protetik, Gula gatan, Entréplan
Ortopedi avd. 81-84, Röda gatan, Plan 8
Ortopedmottagning, Övre entréhall, Plan 3
Ortopedteknisk verkstad. (SOSAB), Röda gatan, Entréplan

P

Palliativa rådgivningsteamet, Blå gatan, Plan 2
Palliativa smärtenheten, Entréhall, Plan 2 (Entreplan)
Parodontologi/Endodonti, Gula gatan, Plan 1
Patologavdelning, Gula gatan, Plan 1
Personalfunktion - se HR
Praktikplatshandläggare, Gula gatan, Plan 2
Punktionsmottagning, Gula gatan, Plan 1

R

Rehabiliteringsmottagning, Gula gatan, Plan 7
Restaurang Kärnhuset, Blå gatan, Entréplan
Reumatologi avd. 56, Gula gatan, Plan 5
Reumatologmottagning, Gula gatan, Plan 6
Röntgenavdelning, Blå gatan, Entréplan

S

Sjukgymnastik, Gula gatan, Plan 1
Sjukhuskansli, Gula gatan, Plan 3
Sjukhuskyrka, Röda gatan, Entréplan
Sjukhusskola, Gula gatan, Plan 1
Sjukhusvärdinna, Entréhallen, Entréplan
Smittskydd, Via övre entréhall, Plan 3
Stomiterapeut, Röda gatan, Plan 6
Strokeenheten, Gula gatan, Plan 7
Syncentral, Blå gatan, Plan 1
Sömnenheten, Gula gatan, Plan 8

T

Telefonväxel, Röda gatan, Plan 3
Transportservice, Röda gatan, Plan 1

U

Ultraljud (Röntgen), Gula gatan, Entréplan
Uppvakningsavdelningen, Blå gatan, Entréplan
Urologi avd. 63-64, Röda gatan, Plan 6
Urologmottagning, Övre entréhall, Plan 3
Uroterapeut, Röda gatan, Plan 6
Uroterapi – gynekologi, Röda gatan, Plan 4

V

Västfastigheter, Röda gatan, Plan 1
Vårdhygien, Via övre entréhall, Plan 3
Vårdplaneringsteamet, Gula gatan, Plan 3
Vårdservice, Röda gatan, Plan 1

Y

Yrkesmed.mottagning, Entréhallen, Entréplan

Ö

Ögon operation, Blå gatan, Entréplan
Ögonmottagning, Övre entréhall, Plan 3
Öron-ögonavdelning, Röda gatan, Plan 8
Öron-, näs- och halsmottagning, Entréhallen, Entréplan

uiqt|wBqvnwmvpm|mv5{si{H%vozmoqwv5{mqvnwmvpm|mv5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m