Centralreception

Vid besök till vissa mottagningar ska du anmäla dig i centralreceptionen. Se din kallelse för mer information.

Centralreceptionen hjälper dig också bland annat med att:

  • visa och hänvisa patienter och besökare rätt på Skaraborgs Sjukhus Skövde
  • registrera och ta betalt för patientbesök  

 Centralreceptionen har öppet måndag-fredag 7.00-16.00

 

uiqt|wBqvnwmvpm|mv5{si{H%vozmoqwv5{mqvnwmvpm|mv5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m