Hitta på Skaraborgs Sjukhus Falköping

Här kan du se hur du hittar till olika mottagningar och avdelningar på Skaraborgs Sjukhus Falköping. 
Se även karta över sjukhusområdet.

Verksamhet

Våning/Plan

Entré

A

 

 

Akutmottagning psykiatri Plan 2 Entré E  

Anestesi

Plan 3½

Entré A

Apotek

Plan 2

Entré A

Arbetsterapi

Plan 2

Entré A

 

 

 

B

 

 

Bad- och ljusenheten

Plan 2

Entré A

Barn- och ungdomsmottagning

Plan 4

Entré A

Barn- och ungdomshabiliteringen

Plan 3

Entré H

Barn- och ungdomspsykiatriska

öppenvårdsmottagningen, BUP

Plan 5

Entré H

Behandlingsbad

Plan 2

Entré A

Behandlingsenhet 

Plan 2

Entré A

Bibliotek

Plan 2

Entré H

Bokacentral/Transportservice

Plan 2

Entré H

 

 

 

C

 

 

Café Entré

Plan 2

Entré A 

 

 

 

D

 

 

Dagkirurgi

Plan 3½

Entré A

Datastudio

Plan 7

Entré H

Diabetesteam/medicinmott.

Plan 2

Entré A

Dialysavdelning

Plan 2

Entré G

Dietist/medicinmott.

Plan 2

Entré A

Distriktssköterska, vårdcentral

Plan 3

Entré G

 

 

 

E

 

 

Endoskopienhet

Plan 2

Entré A

 

 

 

F

 

 

Folktandvård

Plan 2

Entré C

Fotterapeut, medicinmott.

Plan 2

Entré G

Fotterapeut, vårdcentral Mösseberg

Plan 3

Entré G

Fysisk träning

Plan 1½

Entré H 

 

 

 

G

 

 

Gynekologisk mottagning

Plan 4

Entré A 

 

 

 

H

 

 

HLR-studio

Plan 7

Entré H

Hälsan & Arbetslivet

Plan 7

Entré H

Hörcentral / öronmottagning

Plan 3

Entré A

Hörsel- och dövverksamhet

Plan 5

Entré A 

 

 

 

J

 

 

Jourcentral, Mössebergs vårdcentral

Plan 2

Entré G

 

 

 

K

 

 

Kirurgmottagning

Plan 2

Entré A

Konferensrum:

 

 

- Balder

Plan 6

Entré H

- Hugin

Plan 2

Entré H

- Idun

Plan 5

Entré A

- Jättesalen

Plan 2

Entré L

- Loke

Plan 3,5

Entré A

- Mimer

Plan 2

Entré A

- Midgård

Plan 4

Entré H

- Mjölner

Plan 3

Entré K

- Munin

Plan 2

Entré H

- Oden

Plan 2

Entré H

- Sigyn

Plan 2

Entré H

- Sleipner Plan 2 Entré H  

Kurator somatik

Plan 5

Entré A

Kurator, vårdcentral Mösseberg

Plan 3

Entré G

 

 

 

L

 

 

Laboratorium

Plan 2

Entré A

 

 

 

M

 

 

Medicinavdelning Plan 3 Entré B  

Medicinmottagning

Plan 2

Entré A

Motionssalar

Plan 1½

Entré H

 

 

 

N

 

 

 

O

 

 

Operationsavd

Plan 3½

Entré A 

 

 

 

P

 

 

Parkinsonmottagning

Plan 5

Entré A

Primärvårdsrehabilitering

Plan 2

Entré A

Psykiatri

 

 

- Allmänpsykiatri enhet 1

Plan 2

Entré E

- Akutmottagning psykiatri

Plan 2

Entré E

- Allmänpsykiatri enhet 2

Plan 4

Entré E

- Arbetsterapi psykiatri

Plan 2

Entré D

- Beroendeenhet

Plan 5

Entré E

- Dagsjukvård psykiatri öppenvård

Plan 3

Entré H

- Neuropsykologisk utredningsenhet

Plan 3

Entré K

- Psykosenhet 1

Plan 3

Entré E

- Psykosenhet 2

Plan 4

Entré D

- Rättspsykiatrisk enhet

Rättpsykentré

 

- Äldrepsykiatrisk enhet Plan 3 Entré D  
- Äldrepsykiatriskt mottagning Plan 2 Entré A  

- Öppenvårdsmottagning psykiatri

Plan 3,5

Entré H

 

 

 

R

 

 

Reception/kassa

Plan 2

Entré A

Restaurang

Plan 2

Entré H

Röntgen

Plan 2

Entré A 

 

 

 

S

 

 

Sjukhusansvarig

Plan 6

Entré H

Sjukhuskyrka

Plan 2

Entré H

Sjukhuskyrka, expedition

Plan 2

Entré H

Sjukgymnastik

Plan 2

Entré A

SKAF exp

Plan 2

Entré H

Sterilcentral /operation

Plan 3½

Entré A

 

 

 

T

 

 

Tandreglering/Folktandvården

Plan 2

Entré C

 

 

 

U

 

 

Urologmott. / kirurgmott.

Plan 2

Entré A

 

 

 

V

 

 

Vårdförbundet exp. Plan 2 Entré H  
Vårdcentralen Mösseberg Plan 3 Entré G  

Västfastigheter
- ledningsfunktion/förvaltare


Plan 6

Entré H
 

Å

 

 

 

 

 

Ö

 

 

Ögonmottagning

Plan 3

Entré A

Öron- näs- och halsmottagning

Plan 3

Entré A

uiqt|wBswuu}vqsi|qwv{mvpm|mv5{si{H%vozmoqwv5{mswuu}vqsi|qwv{mvpm|mv5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m