Tolkhjälp

Tolkhjälp
För dig som inte talar svenska finns det tolkhjälp att få när du besöker oss på
sjukhuset. Det är viktigt att du får bra information om din sjukdom och din behandling. Vi hjälper dig gärna att hitta en tolk. Det kostar ingenting för dig att använda en tolk. Det är bättre att du använder en professionell tolk istället för att anlita barn eller andra släktingar som tolkar åt dig. En professionell tolk är familjär med de begrepp och medicinska termer som finns i sjukvården

Tala om att du behöver tolk
Tala om att du behöver en tolk när du beställer en tid hos oss. Vi hjälper dig gärna med detta.

Tolken har tystnadsplikt
Vi på Skaraborgs Sjukhus Lidköping anlitar godkända tolkar från olika tolkförmedlingar som Västra Götalandsregionen har avtal med. Tystnadsplikt gäller för dem såväl som för sjukvårdspersonal. Tolken har endast till uppgift att översätta.

uiqt|wB&tmqn5otim{H%vozmoqwv5{mtmqn5otim{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m