Året som gick - Skaraborgs Sjukhus 2009

2010-02-04

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) verksamhet karaktäriserades 2009 av ett fortsatt processorienterat arbete för att underlätta patientens väg genom vården och samtidigt anpassa kostnaderna till den ekonomiska ersättning som SkaS får för att utföra vård.

Under de sista tre månaderna hade sjukhuset en budget i balans tack vare ett gemensamt och engagerat arbete inom alla verksamheter.

Året kan summeras som ett år med tuffa besparingskrav där personalen, trots det, tillsammans har lyckats erbjuda patienterna en god, säker och tillgänglig vård.

Läs mer i Årsredovisning 2009 för Skaraborgs Sjukhus

 

 

uiqt|wB&qvomz5jmzouivH%vozmoqwv5{mqvomz5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m