SkaS anmäler enligt Lex Maria

2012-03-13

Skaraborgs Sjukhus har idag gjort en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Ärendet gäller en man som cirka tre veckor efter avslutad kontakt med öppenvårdspsykiatrin hittas avliden i sitt hem.

Vi anmäler för att stärka patientsäkerheten

Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten. Anmälan görs av chefläkaren för att en objektiv utredning ska göras om en patient har drabbats av en allvarlig skada eller om en händelse inträffat som skulle kunna medföra skada i samband med vård.

Genom Socialstyrelsens utredning kan erfarenheter från det inträffade spridas och förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden. Ett annat syfte med en rapportering enligt Lex Maria är att den drabbade patienten eller dennes närstående ska få en opartisk utredning av det som har inträffat och anledningen till att en eventuell vårdskada uppkommit.

uiqt|wB&wti5|wzvjtwuH%vozmoqwv5{mwti5|wzvjtwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m