SkaS gör Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen

2011-12-29

Skaraborgs Sjukhus har idag gjort en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen. Lex Maria-anmälan gäller en kvinna som inkommit till Kärnsjukhuset i Skövde med hjärnblödning där fördröjning av överflyttning till Sahlgrenska Universitetssjukhuset skett på grund av begärd komplettering av undersökning.
En händelseanalys har gjorts av det inträffade.

Vi anmäler för att stärka patientsäkerheten

Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten. Anmälan görs av chefläkaren för att en objektiv utredning ska göras om en patient har drabbats av en allvarlig skada eller om en händelse inträffat som skulle kunna medföra skada i samband med vård.

Genom Socialstyrelsens utredning kan erfarenheter från det inträffade spridas och förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden. Ett annat syfte med en rapportering enligt Lex Maria är att den drabbade patienten eller dennes närstående ska få klarhet i vad som har inträffat och varför en eventuell vårdskada uppkommit.

 

 

 

 

uiqt|wB&wti5|wzvjtwuH%vozmoqwv5{mwti5|wzvjtwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m