SkaS gör anmälan enligt Lex Maria

2010-01-22

Skaraborgs Sjukhus gör en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen avseende en patient som suiciderat i samband med transport från behandlingshem till psykiatriskt sjukhus på hemorten. Patienten har tidigare haft kontakt med psykiatriskt sjukhus på annan ort.

Varför anmäler vi till Socialstyrelsen?

Chefläkaren gör anmälan enligt Lex Maria för att en objektiv utredning ska göras om en patient har drabbats av en allvarlig skada eller om en händelse inträffat som skulle kunna medföra skada i samband med vård.
Genom Socialstyrelsens utredning kan erfarenheter från det inträffade spridas och förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden. Ett annat syfte med en rapportering enligt Lex Maria är att den drabbade patienten eller dennes närstående ska få klarhet i vad som har inträffat och varför en eventuell vårdskada uppkommit.

Vi arbetar för ständig förbättring av patientsäkerheten

På Skaraborgs Sjukhus har patientsäkerheten högsta prioritet. För att stödja verksamheterna finns chefläkarfunktionen som på ett aktivt sätt stödjer säkerhetsarbetet. Bland annat görs insatser för att underlätta lärande, informationsspridning och utveckling inom patientsäkerhetsområdet. Medarbetarna uppmuntras att rapportera risker och att bidra med idéer som kan förbättra säkerheten. Rutiner finns för hantering av klagomål, tillbud och avvikelser och all personal har ett personligt ansvar för att klagomål, avvikelser eller tillbud uppmärksammas, identifieras och dokumenteras.

 

uiqt|wB&qvomz5jmzouivH%vozmoqwv5{mqvomz5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m