Smittskyddsinstitutet förvarnar om vinterkräksjuka

2011-12-09

Enligt Smittskyddsinstitutets övervakning av norovirus (vinterkräksjuka) konstateras att antalet rapporterade fall fortsätter att öka i landet. Det handlar fortfarande om relativt få fall och det är främst landstingen i södra Sverige som drabbats.

Smittskyddsinstitutets analys av sökningar på Vårdguiden.se visar på en markant ökning av sökord där ”kräk” ingår. Detta kan tolkas så att vinterkräksjukan nu har fått ordentligt fäste i landet och att antalet rapporterade fall av norovirus kan förväntas öka den närmaste tiden.

Ännu ingen spridning på SkaS

Enheten för Vårdhygien har ännu inte tagit emot rapporter eller positiva provsvar om vinterkräksjuka som talar för någon spridning inom Skaraborgs Sjukhus.

- Av erfarenhet vet vi dock att det finns risk för att det kommer in på sjukhusen efter jul/nyår, säger Eva-Karin Berggren på Vårdhygien.

Enkla råd för att motverka smitta!

Kräksjuka orsakas av ett virus som är mycket smittsamt. En person med nedsatt allmäntillstånd på grund av sjukdom är extra mottaglig för smitta och blir extra hårt drabbad. Det är därför viktigt att vara extra försiktig om man vill besöka närstående på sjukhuset, om man misstänker att man inte är helt smittfri. Ett gott råd är att kontakta ansvarig sjuksköterska på avdelningen först om man har varit sjuk.

Att tänka på:

  • Den som har haft kräksjuka ska stanna hemma minst 48 timmar efter symtomfrihet för att minimera risken att sprida smittan vidare.
  • Man ska vara extra noga med sin handhygien och tvätta händerna noga med tvål och vatten.

Att följa dessa enkla råd, betyder mycket för att hindra att smittan sprids.

 

 

 

uiqt|wBqvomz5jmzouivH%vozmoqwv5{mqvomz5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m