Vi inviger nya lokaler för strokevård

2012-03-13

Media hälsas välkomna till invigningen av strokeenhetens nya lokaler på Kärnsjukhuset i Skövde.

Tid: onsdagen den 21 mars, kl 14.00-16.00.
Plats: Kärnsjukhuset, Skövde, Strokeavdelning 75-76.
Vägbeskrivning: Gå Gula gatan och ta gula hissen till plan 7.


Program:

Vi inbjuder till rundvandring bland olika stationer där stroketeamets många yrkeskategorier finns på plats för att informera, visa hur olika undersökningar, utredningar och behandlingar går till och för att svara på frågor.

Flera pågående projekt rapporteras och statistik från det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke redovisas. I samband med mingel på avdelningen, finns möjlighet att ställa frågor till alla medverkande.

Strokeföreningen i Skaraborg presenterar sin verksamhet.

Kl 15.45 avrundar professor Lars Rosengren invigningen med några ord om Framtidens Strokevård. Lars Rosengren är professor i neurologi vid Sahlgrenska Akademin, föreståndare för Stroke Centrum Väst (SCV)* och ordförande i Strokerådet**. 

Kl 16.00 Strokeföreningen i Skaraborg överlämnar ett bidrag till strokeforskningen på Skaraborgs Sjukhus och därefter avslutas invigningen av våra nya lokaler.

Mer information

För mer information, kontakta   eller  , båda överläkare på Strokeenheten.

Eftersom avdelningen är i drift och våra patienter vistas i lokalerna under invigningen, vädjar vi till er att tänka på och ta hänsyn till patienternas integritet och vårdens sekretessregler.

Välkomna!

 

*) Stroke Centrum Väst (SCV): centrumbildning inom Göteborgs Universitet i samverkan med Västra Götalands Regionen och Chalmers. SCV bildades för att vara en plattform för att öka strokeforskningen och kunskapsförmedlingen om stroke i regionen. 

 

**) Strokerådet: rådgivande organ för att utveckla strokevården inom Västra Götalandsregionen. Rådet tillför den politiska och administrativa ledningen sakkunskap i medicinska och verksamhetsrelaterade frågor samt utgör ett forum för samråd och samverkan inom det särskilda ansvarsområdet strokevård.

uiqt|wBjrwzv5kmlmzqvH%vozmoqwv5{mjrwzv5kmlmzqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBmzqk5jmz|pwtl{H%vozmoqwv5{mmzqk5jmz|pwtl{H%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomz5jmzouivH%vozmoqwv5{mqvomz5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m