Väntetider

Väntetid till vård regleras i bestämmelserna om vårdgaranti. Detta innebär att varje vårdgivare/klinik ska erbjuda besök inom en viss tid. Om kliniken ej kan detta ska patienten erbjudas möjlighet att erhålla vård på annan enhet.

För barn- och ungdomspsykiatrin gäller:

  • 30 dagar från remiss/egenremiss till första besök/bedömningssamtal
  • 30 dagar från beslut om fördjupad utredning till första utredningsbesök
  • 30 dagar från beslut om behandling till första behandlingsbesök

 

Länk till aktuellt väntetidsläge. Här kan man söka på väntetider för BUP i Skaraborg samt övriga BUP-kliniker i Sverige.

uiqt|wBqvnwmvpm|mv5{si{H%vozmoqwv5{mqvnwmvpm|mv5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m