Centrum för Verksamhetsutveckling

2003-09-29Centrum för verksamhetsutveckling som organisatorisk enhet har upphört från och med 1 januari 2014 och delar av verksamheten har förts över till andra enheter inom Regionskansliet.
Webbplatsen uppdateras inte, men CVU´s material finns fortfarande tillgängligt på webbplatsen.

Centrum för Verksamhetsutveckling


För mer information kontakta:

Wenche Jensen
Tel: 0730-930556
E-post:  

Maria Magyar
Tel: 0736-601636
E-post:  

Agneta Patriksson
Tel: 0705-082520
E-post:  

Jan-Olof Moberg
Tel: 0705-902496
E-post:  

Nyhetsarkiv

  • Nyhetsbrev 6 Genombrott

    06 november 2013

    Nu finns nyhetsbrev nr 6 från LS5 Genombrottsprogrammet Rädda hjärnan.nu Ladda ner ...

uiqt|wB%wmvkpm5rmv{{mvH%vozmoqwv5{m%wmvkpm5rmv{{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5uio%yizH%vozmoqwv5{muizqi5uio%yizH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5xi|zqs{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5xi|zqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv4wtwn5uwjmzoH%vozmoqwv5{mriv4wtwn5uwjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiz%y5ipt{|zwuH%vozmoqwv5{muiz%y5ipt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBow{|i5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mow{|i5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m