Ekonomi

Arbetet med budget och flerårsplaner, uppföljningsrapporter, bokslut och årsredovisning är en process som löper över hela året. I juni beslutar regionfullmäktige om Västra Götalandsregionens budget för nästkommande år. Budget finns i tre olika former; budgetunderlag, politisk budget och detaljbudget.

Under verksamhetsåret lämnar nämnder / styrelser / förvaltningar in uppföljningsrapporter till regionstyrelse / regionfullmäktige. Koncernkontoret sammanställer rapporteringen från verksamheterna och prognostiserar helårsresultatet på koncernnivå.

Detta hände 2015: Varje dag…

  • föddes 52 barn på våra sjukhus.
  • kom i snitt 1 069 personer till varje konsert som Göteborgs Symfoniker genomförde i Konserthuset, Stora Salen.
  • körde Västtrafiks fordon 47 000 mil, vilket motsvarar nästan 12 varv runt jordklotet.
  • besökte 1 726 personer Göteborgs botaniska trädgård.
  • såg 60 miljoner personer jorden runt någon av Film i Västs samproducerade filmer eller serier, antingen på bio, på nätet eller på TV.
  • besökte cirka 2 164 personer Västarvets museer och besöksmål.
  • utfördes 155 timmar teckentolkning för döva.
  • gjordes 7 899 besök på något av våra sjukhus.
  • gjordes 7 054 besök på någon av våra vårdcentraler.
  • kom i snitt 1 047 besökare till varje föreställning på Stora scenen på GöteborgsOperan.

 

Kontakt

Patientfakturor

Kontaktuppgifter och information om patientfakturering vid Regionservice

Koncernkontoret, koncernstab Verksamhetsuppföljning, Ekonomi & Inköp

Ekonomidirektör Joakim Björck

Regionens Hus, 405 44 Göteborg 
Tel: 010-441 00 00 (vx)
 

uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5mswvwuqH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5mswvwuqH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m