Hälso- och sjukvårdsavdelningen

 

Hälso- och sjukvårdsavdelningens uppgift

Utöver en ledningsfunktion består avdelningen av  

Funktionellt hör regionens smittskyddsenhet också till avdelningen.

Inom hälso- och sjukvårdsavdelningen finns en odontologisk rådgivare som
arbetar med regionövergripande tandvårdsfrågor och svarar för ledningen
av en regiongemensam tandvårdsenhet

uiqt|wB{wvri5oqtt%vqvoH%vozmoqwv5{m{wvri5oqtt%vqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{4owziv5uwjmzoH%vozmoqwv5{mtiz{4owziv5uwjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m