Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

I Västra Götaland har vårdgivarna kommit överens om en gemensam handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Handboken gäller för produktområdena hörselskada, kognitivt stöd och kommunikation, medicinsk behandling, ortoser, proteser och skor, rörelsehinder och synskada.

Frågeställningar kring handbokens olika delar ska i första hand hanteras inom verksamheten och vid behov i samråd med vårdgivarens representant   i Hjälpmedelsforum.

 


VG

  

uiqt|wBuqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m