Koncerninköp

Vi är Västra Götalandsregionens inköpsfunktion

På kundens uppdrag utför vi upphandling och tecknar avtal för köp av varor och tjänster. All upphandling sker i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU). Våra kunder är sjukhus, vårdcentraler, tandvården, övriga verksamheter och bolag inom Västra Götalandsregionen. 


Aktuellt

Kontaktuppgifter

Leverantörssupport
Tel.
010 -  441 00 15

Våra knappval

1 - Teknisk anslutning
Web-EDI och Full-EDI
 

2 - Övriga frågor
Användarfrågor och Produktkatalogen
 

3 - Fakturafrågor
systemadministration.regionservice
@vgregion.se

4 - Upphandling och avtal
Frågor gällande avtal och upphandlingar

Öppettider
Mån-fre kl. 08.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

uiqt|wB%voz5iv{t}|Hmj}qtlmz5kwu%voz5iv{t}|Hmj}qtlmz5kwuuiqt|wBuizsvil{xti|{mv5{}xxwz|H%vozmoqwv5{muizsvil{xti|{mv5{}xxwz|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{%y{|muiluqvq{|zi|qwv5zmoqwv{mz%vqkmH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{mswvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m