Institutet för stressmedicin - ISM

Institutet för stressmedicin - ISM är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stressområdet och en del i förvaltningen Hälsan och Stressmedicin. Vi bedriver forskning och utvecklingsarbete samtidigt som vi förmedlar kunskaper och erfarenheter om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

ISM:s forskningsmottagning för patienter med utmattningssyndrom stängde 2016-06-30 och ISM har inte längre någon patientverksamhet.  I första hand rekommenderar vi att Du vänder dig till Primärvården vid symtom på utmattningssyndrom eller annan stressrelaterad ohälsa.
ISM intensifierar nu sitt arbete med att sprida kunskap till andra vårdgivare om behandling och rehabilitering av stressrelaterad ohälsa.
Mer information om sjukdomen hittar du på 1177.se. 

Nyhetsbrev

ISM ger ut ett Nyhetsbrev med tips om aktuell kunskap inom stressområdet. Nyhetsbrevet kommer ut cirka fyra gånger per år. Om du vill ha ISMs Nyhetsbrev kontakta  
ISMs Nyhetsbrev 2016-3 (1 september)

ISM på Twitter

Nu kan ni följa Ingibjörg Jonsdottir, professor och verksamhetschef för ISM på Twitter
https://twitter.com/Ingibjorg_ISM

Nya vetenskapliga publikationer

Aktuellt

Arbetstider, skiftarbete och hälsa

är temat för ISMs nätverksträff den 7 december
Här finns inbjudan

Ny i landet

Nytt nummer av tidningen Arbetslust berättar bland annat om hur VGR välkomnar nyanlända läkare och sköterskor.
Läs tidningen här
Här finns tidigare nummer

Specialglasögon minskar värken för tandläkarna

Agneta Lindegård Andersson i suntarbetsliv den 10 oktober
Läs mer om ISM:s forskning inom denna studie

Därför är naturen så bra mot stress

Eva Sahlin intervjuas i bland annat icakuriren.se 11 oktober
ISM:s forskning om Grön rehabilitering

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap

Intresset var stort när Lotta Dellve medverkade vid ISM:s nätverksträff den 7 oktober.
Här finns Lottas presentation och annat material att ladda ned

Instrument för att fånga upp individer i riskzon

Forskare från Hälsan och Stressmedicin medverkar i evidensbasering av ett instrument för att tidigt identifiera risker för stress och utmattningssymptom.
Läs mer om instrumentet som visat sig utmärkt att använda i företagshälsovården

Konferens på Island

Kunskapen om utredning och behandling och våra kliniska fynd avseende utmattningssyndrom presenterades nyligen på Island.
Läs mer om vår kunskapsspridning här

uiqt|wBivvmuizqm5p}t|jmzoH%vozmoqwv5{mivvmuizqm5p}t|jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|zm{{umlqkqvH%vozmoqwv5{m{|zm{{umlqkqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m