Avdelningen kollektivtrafik och infrastruktur

Medarbetare

Ulrika Bokeberg
 
010 441 20 31

 

Christian Bergman
Regionutvecklare
Infrastrukturplanering, godstransporter.
 
Tel: 010-44 11 677

Calle Blomberg
Controller
I en mix mellan traditionellt ekonomichefsarbete och controlling är min huvuduppgift att arbeta för bästa tänkbara ekonomiska förutsättningar för kollektivtrafiken i Västra Götaland.
 
010-441 20 34

Jan Efraimsson
Utredningsledare
Arbetar med strategiska utredningar för att långsiktigt utveckla och förbättra kollektivtrafiken, som trafikförsörjningsprogrammet och målbild för tåg.
Geografiskt ansvarsområde är Skaraborg.  
 
010-441 20 37

Magnus Engelbrektsson
Regionutvecklare
Internationella samarbeten och bredbandsfrågor
Telefon: 070-875 65 90

Jörn Engström
Utredningsledare
Strategiska utredningar med fokus på stadstrafik samt pris- och sortiment.
 
010-441 20 40

 

Sara Eriksson
Regionutvecklare
 

Hållbart resande väst (mobility management) och mänskliga rättigheter, inkluderat strategin för funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken.
070-730 25 93

Max Falk 
 
010-44 11 633

Suzanne Frej
Nämndsekreterare
 
010-441 20 30

 

Tore Johnsson
Samordnare
Ansvarig för den regionala digitala agendan. Driver en arbetsgrupp vid namn Digitaliseringsrådet som har till uppgift att genomföra den beslutade agendans handlingsplan.
 
Tel: 070-602 20 90

 

Georgia Larsson
Regional planerare
Långsiktig infrastrukturplanering
 
Tel: 010-44 11 632
Mobil: 0708 -50 44 11

Maria Larsson
Analysansvarig
Arbetar med statistik, uppföljning, analys samt forskning och utveckling.
 
010-441 20 32

Leif Magnusson
Miljö- och marknadsstrateg
Arbetar med strategiska miljöfrågor, så som avveckling av fossila drivmedel och miljömål för kollektivtrafiken. Arbetar även med frågor som berör det kommersiella marknadstillträdet.
 
010-441 20 38

Sara Persson
Regionutvecklare
Ansvarar för frågor som rör mobility management och hållbart resande.
Arbetar även med revideringen av det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
 
010-441 20 41

 

Anita Rynvall-Mårtensson
Infrastruktur
 
010-44 10 242

 

Eric Åkerlund
Regional Bredbandskoordinator
Har det statligt utpekade uppdraget som regional bredbandssamordnare. Driver bredbandssamverkansgruppen UBit som har till uppgift att genomföra den beslutade bredbandstrategins handlingsplan.
 
070-536 63 06

 

Camilla Lundén
Kommunikatör - Koncernstab kommunikation och externa relationer
Arbetar som rör frågor inom infrastrukturområdet, bland annat Västsvenska paketet och Sverigeförhandlingen.
 
076-941 44 39

 

Tomas Zeljko
Kommunikatör - Koncernstab kommunikation och externa relationer

Arbetar inom frågor som framtidens kollektivtrafik i Göteborg, Mölndal och Partille, Hållbart resande samt kollektivtrafik
 
0702-00 34 41

Kontakt

Telefon, växel:
010-441 00 00

Postadress:
Box 1091
405 23 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

Epost:
 

uiqt|wB}tzqsi5jwsmjmzoH%vozmoqwv5{m}tzqsi5jwsmjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBQvnzi{|z}s|}zxtivmzqvo3&owl{|ziv{xwz|mz3&qv|mzvi|qwvmtt&{iu%vmzsivkpzq{|qiv5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBkittm5jtwujmzoH%vozmoqwv5{mkittm5jtwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBRiv5mnziqu{{wvH%vozmoqwv5{mRiv5mnziqu{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwzv5mvo{|zwuH%vozmoqwv5{mrwzv5mvo{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izi5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{m{izi5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui%x5nitsH%vozmoqwv5{mui%x5nitsH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}%zivvm5nzmrH%vozmoqwv5{m{}%zivvm5nzmrH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wzm5rwpv{{wvH%vozmoqwv5{m|wzm5rwpv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBomwzoqi5tiz{{wvH%vozmoqwv5{momwzoqi5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5i5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5i5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmqn5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{mtmqn5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izi5k5xmz{{wvH%vozmoqwv5{m{izi5k5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivq|i5z%yv%vitt5uiz|mv{{wvH%vozmoqwv5{mivq|i5z%yv%vitt5uiz|mv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBmzqk5ismzt}vlH%vozmoqwv5{mmzqk5ismzt}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiuqtti5t}vlmvH%vozmoqwv5{mkiuqtti5t}vlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wBswttms|q%v|zinqsH%vozmoqwv5{mswttms|q%v|zinqsH%vozmoqwv5{muiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m