Avdelningen kollektivtrafik och infrastruktur

Medarbetare

Ulrika Bokeberg
 
010 441 20 31

 

Christian Bergman
Regionutvecklare
Infrastrukturplanering, godstransporter.
 
Tel: 010-44 11 677

Calle Blomberg
Controller
I en mix mellan traditionellt ekonomichefsarbete och controlling är min huvuduppgift att arbeta för bästa tänkbara ekonomiska förutsättningar för kollektivtrafiken i Västra Götaland.
 
010-441 20 34

Jan Efraimsson
Utredningsledare
Arbetar med strategiska utredningar för att långsiktigt utveckla och förbättra kollektivtrafiken, som trafikförsörjningsprogrammet och målbild för tåg.
Geografiskt ansvarsområde är Skaraborg.  
 
010-441 20 37

Jörn Engström
Utredningsledare
Strategiska utredningar med fokus på stadstrafik samt pris- och sortiment.
 
010-441 20 40

 

Sara Eriksson
Regionutvecklare
 

Hållbart resande väst (mobility management) och mänskliga rättigheter, inkluderat strategin för funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken.
070-730 25 93

Max Falk 
 
010-44 11 633

Suzanne Frej
Nämndsekreterare
 
010-441 20 30

 

Pontus Gunnäs
 

 

Tore Johnsson
Samordnare
Ansvarig för den regionala digitala agendan. Driver en arbetsgrupp vid namn Digitaliseringsrådet som har till uppgift att genomföra den beslutade agendans handlingsplan.
 
Tel: 070-602 20 90

 

Anna Kronvall
 

 

Georgia Larsson
Regional planerare
Långsiktig infrastrukturplanering
 
Tel: 010-44 11 632
Mobil: 0708 -50 44 11

Maria Larsson
Analysansvarig
Arbetar med statistik, uppföljning, analys samt forskning och utveckling.
 
010-441 20 32

Leif Magnusson
Miljö- och marknadsstrateg
Arbetar med strategiska miljöfrågor, så som avveckling av fossila drivmedel och miljömål för kollektivtrafiken. Arbetar även med frågor som berör det kommersiella marknadstillträdet.
 
010-441 20 38

Sara Persson
Regionutvecklare
Ansvarar för frågor som rör mobility management och hållbart resande.
Arbetar även med revideringen av det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
 
010-441 20 41

 

Line Rondestvedt De Verdier
  
070-386 72 05

 

Karin Ryberg
  
0700-207545
Regionutvecklare inom hållbart resande och projektledare i kompetens- och projektplattformen Hållbart resande väst. Arbetar även med strategier och utredningar för kollektivtrafikens miljöpåverkan.

 

Anita Rynvall-Mårtensson
Infrastruktur
 
010-44 10 242

Göran Smith
Regionutvecklare

Kombinerad mobilitet och hållbara persontransporter.
 
073 - 390 18 71

 

 

 

Eric Åkerlund
Regional Bredbandskoordinator
Har det statligt utpekade uppdraget som regional bredbandssamordnare. Driver bredbandssamverkansgruppen UBit som har till uppgift att genomföra den beslutade bredbandstrategins handlingsplan.
 
070-536 63 06

 

Camilla Lundén
Kommunikatör - Koncernstab kommunikation och externa relationer
Arbetar som rör frågor inom infrastrukturområdet, bland annat Västsvenska paketet och Sverigeförhandlingen.
 
076-941 44 39

 

Tomas Zeljko
Kommunikatör - Koncernstab kommunikation och externa relationer

Arbetar inom frågor som framtidens kollektivtrafik i Göteborg, Mölndal och Partille, Hållbart resande samt kollektivtrafik
 
0702-00 34 41

Kontakt

Telefon, växel:
010-441 00 00

Postadress:
Box 1091
405 23 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

Epost:
 

uiqt|wB}tzqsi5jwsmjmzoH%vozmoqwv5{m}tzqsi5jwsmjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBQvnzi{|z}s|}zxtivmzqvo3&owl{|ziv{xwz|mz3&qv|mzvi|qwvmtt&{iu%vmzsivkpzq{|qiv5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBkittm5jtwujmzoH%vozmoqwv5{mkittm5jtwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBRiv5mnziqu{{wvH%vozmoqwv5{mRiv5mnziqu{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwzv5mvo{|zwuH%vozmoqwv5{mrwzv5mvo{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izi5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{m{izi5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui%x5nitsH%vozmoqwv5{mui%x5nitsH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}%zivvm5nzmrH%vozmoqwv5{m{}%zivvm5nzmrH%vozmoqwv5{muiqt|wBxwv|}{5o}vvi{H%vozmoqwv5{mxwv|}{5o}vvi{H%vozmoqwv5{muiqt|wB|wzm5rwpv{{wvH%vozmoqwv5{m|wzm5rwpv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mivvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBomwzoqi5tiz{{wvH%vozmoqwv5{momwzoqi5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5i5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5i5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmqn5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{mtmqn5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izi5k5xmz{{wvH%vozmoqwv5{m{izi5k5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtqvm5zwvlm{|%vml|5lm5%vmzlqmzH%vozmoqwv5{mtqvm5zwvlm{|%vml|5lm5%vmzlqmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBSizqv5z%yjmzoH%vozmoqwv5{mSizqv5z%yjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivq|i5z%yv%vitt5uiz|mv{{wvH%vozmoqwv5{mivq|i5z%yv%vitt5uiz|mv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBowziv5{uq|pH%vozmoqwv5{mowziv5{uq|pH%vozmoqwv5{muiqt|wBmzqk5ismzt}vlH%vozmoqwv5{mmzqk5ismzt}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiuqtti5t}vlmvH%vozmoqwv5{mkiuqtti5t}vlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wBswttms|q%v|zinqsH%vozmoqwv5{mswttms|q%v|zinqsH%vozmoqwv5{muiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m