Medicinska sektorsråd

De medicinska regionala sektorsrådens uppgift är att tillföra sakkunskap till den politiska och administrativa ledningen i regionen.

Sektorsråden fungerar som ett forum för samråd och informationsutbyte dels inom respektive specialitet och dels mellan olika specialiteter. Sektorsrådens roll är rådgivande. Ansvaret för driften av sjukvårdsverksamhet ligger odelat på vårdenheterna.

Sektorsråden arbetar kontinuerligt med att

 • Verka för gemensamma indikationer för diagnostik, behandling och uppföljning
 • Verka för gemensamma grunder för prioriteringar inom vården
 • Värdera nya och befintliga medicinska metoder
 • Initiera och godkänna förslag till regionala vårdprogram
 • Verka för ett välfungerande samarbete mellan specialistvård, primärvård och kommunal sjukvård

  Sektorsråden arbetar dessutom med särskilda uppdrag, i första hand från hälso- och sjukvårdsdirektören men även från regiondirektören.

I Västra Götalandsregionen finns följande 29 medicinska sektorsråd:

 • Akutsjukvårdsrådet
 • Allmänmedicin
 • Anestisi/Operation/Intensivvård
 • Barnsjukvård
 • Barn- och  ungdompsykiatri
 • Bild- och funktionsmedicin
 • Dermatologi och venereologi
 • Diabetes
 • Geriatrik
 • Hjärtsjukvård
 • Infektion
 • Internmedicin
 • Kirurgi, inkl plastik och kärl
 • Kvinnosjukvård
 • Käkkirurgi
 • Laboratoriemedicin
 • Neurosjukvård
 • Njursjukvård
 • Odontologi
 • Ortopedi och handkirurgi
 • Prehospital vård
 • Psykiatri
 • Rehabiliteringsmedicin
 • Reumatologi
 • Stroke
 • Tumör
 • Urologi
 • Ögonsjukvård
 • Öron-, näs- och hals
ivvi5%wittuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m