Koncernstab HR

Koncernstab HR hör till Koncernkontoret och ansvarar för regionövergripande personalfrågor av strategisk karaktär. Koncernstab HR arbetar med personal- och chefsförsörjning, ledarutveckling, förhandling och arbetsrätt. Andra områden som avdelningen ansvarar för är bland annat organisationsutveckling, regionens PA- och lönesystem, uppföljning och statistik.

Vi arbetar för mångfald och jämställdhet, för integration och god arbetsmiljö. Vi verkar för att lagar och avtal efterlevs och hanteras enhetligt genom att stödja och utveckla arbetsrättsverksamheten i regionen.
Vill du nå oss, skriv till   för vidarebefordran till rätt person.

uiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m