Vårdcentraler och annan primärvård

Primärvården tar hand om de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, en stor del av barns och äldres sjukdomar, psykisk ohälsa, missbruk. Här finns kompetens inom bland annat allmänmedicin, psykiatri, geriatrik, gynekologi, mödra- och barnhälsovård, sjukgymnastik och arbetsterapi. Basen i primärvården är vårdcentralerna.

Primärvården arbetar också förebyggande och hälsofrämjande, bland annat genom familjecentraler, barn- och mödravårdscentraler, utbildning och information till föräldrar och i skolor.

Fritt att välja vårdcentral

I Västra Götaland kan du själv välja vilken vårdcentral du vill tillhöra. Alla invånare över 16 år kan välja bland cirka 200 vårdcentraler, privata och offentliga, som har godkänts av Västra Götalandsregionen. Samma krav ställs på alla vårdcentraler.

Information om alla vårdcentraler finns på 1177.se/vastra-gotaland. Där kan du läsa mer om hur du kan välja eller byta vårdcentral. Du kan också använda sökfunktionen till höger här på sidan.

        

1177  Vårdguiden

På 1177.se/vastra-gotaland  kan du läsa om sjukdomar och egenvård, jämföra vård, söka mottagningar, välja vårdcentral och ta kontakt med din vårdgivare.

uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m