Systematiskt arbete med mänskliga rättigheter

Avdelning mänskliga rättigheter arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionens kommitté för mänskliga rättigheter. Avdelningen stödjer utvecklingen av ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen genom att bland annat utveckla kunskap och metoder för att bidra till ett rättighetsbaserat arbetssätt, följa upp arbetet och presentera förslag till förbättringar.

En handlingsplan för mänskliga rättigheter

Avdelningen för mänskliga rättigheter har arbetat fram planen ”För varje människa” på uppdrag av kommittén för mänskliga rättigheter. Alla förtroendevalda, chefer och medarbetare inom Västra Götalandsregionen ska ha god kännedom om de mänskliga rättigheterna. Kunskap bland Västra Götalandsregionens medarbetare, är avgörande för att invånare ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda.

Handlingsplan - För varje människa

Pilotprojekt om rättighetsbaserat arbete

Under tre år att avdelningen arbetat nära tre verksamheter för att lära sig mer om hur en verksamhet kan jobba rättighetsbaserat i praktiken, med individens rättigheter i centrum.

Rättighetsbaserat arbete

Utbildning om mänskliga rättigheter

Avdelning mänskliga rättigheter arbetar kontinuerligt med olika utbildningsuppdrag för politiker och medarbetare i Västra Götalandsregionen. De senaste åren har fokus legat på att ge alla politiker och förvaltningsledningar en grundutbildning i mänskliga rättigheter. Avdelningen erbjuder också utbildningar i barnrätt.

Utbildning i mänskliga rättigheter

TD - en tillgänglighetsdatabas

Avdelningen ansvarar för att driva och utveckla Sveriges enda databas med information till invånare och besökare om tillgänglighet i vardagen. TD finns för att inventera tillgängligheten i fysisk miljö och är ett stöd till besökaren men erbjuder också beslutsunderlag till politiker och åtgärdsförslag till fastighetsägare. Parallellt med att vi inventerar lokaler fylls databasen på med information. I TD finns i första hand Västra Götalandsregionens verksamheter men också andra kommuner, landsting och privata aktörer kan ansluta sig.

TD - en tillgänglighetsdatabas

Invånardialog för ökad delaktighet och integration

Avdelningen stödjer och utvecklar kommittén för mänskliga rättigheters samråd samt genomför dialog med referensgrupper för barn och unga.

Samråd fördjupar och utvecklar invånardialogen

Framgångsrik arbetsmarknadssatsning

Avdelning mänskliga rättigheter har sedan 2013 erbjudit ett antal unga som befunnit sig i långtidsarbetslöshet tjänst som inventerare av fysisk tillgänglighet i TD. Verksamheten har inneburit att inventerarna brutit sin arbetslöshet och fått en viktig arbetslivserfarenhet. Verksamheten genomförs i samverkan med personalutskottet. Avdelning en rbjuder också feriepraktik för gymnasieungdomar som barnrättsutvecklare samt erbjuder regelbundet praktikplatser för universitetsstudenter.

Ungdomsprojektet via TD - en tillgänglighetsdatabas

Läs mer om arbetet i senaste numret av Arbetslust, sidorna 6 och 7

Organisationsbidrag och projektbidrag

Avdelningen handlägger fördelning av bidrag till organisationer och projekt i civilsamhället som på olika sätt arbetar för mänskliga rättigheter. Organisationsbidrag finns för till exempel funktionshindersorganisationer, föreningar som företräder de nationella minoriteterna, hbtq-organisationer och barnrättsorganisationer.

Bidrag till organisationer och projekt

Stipendier

Avdelning mänskliga rättigheter handlägger kommittén för mänskliga rättigheters två stipendier. Kommittén delar dels ut ett stipendium för arbete som främjar de mänskliga rättigheterna och dels ett stipendium till idrottare med funktionsnedsättning.

Stipendium för handikappidrott och arbete med mänskliga rättigheter

Peter och Nicolina berättar vad stipendiet betytt för dem (nytt fönster)

Nyheter

Hbtq-diplomering

Vi är en HBTQ-diplomerad verksamhet

Webbutbildning

Barnkonventionen - från teori till praktik

Inloggning för VGR-anställda

Så loggar du in (pdf)

Öppen utbildning för ej VGR-anställda

 

Sociala medier

Följ oss på Facebook

Vi finns på Twitter

Kontakta avdelningen

Fyll i formuläret om du vill kontakta oss. Vill du att vi svarar skriver du in telefonnummer eller e-postadress.

Utbildning

Tänkte inte på det. En utbildning i bemötande.

uiqt|wBzi||qopm|H%vozmoqwv5{mzi||qopm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBzi||qopm|H%vozmoqwv5{mzi||qopm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBzi||qopm|H%vozmoqwv5{mzi||qopm|H%vozmoqwv5{m