Tjänstemannaledning

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin är Västra Götalandsregionens högsta tjänsteman. I ledningsorganisationen finns tre koncernledningsgrupper, där samtliga verksamheter knyts samman för mer effektiv styrning och ledning och som ett led i att förstärka ägarstyrningen. Grupperna hanterar främst övergripande, strategiska frågor. De tre grupperna är inriktade på

  • Hälso- och sjukvård
  • Regional utveckling
  • Regiongemensamma stödfunktioner

Regiondirektör
Ann-Sofi Lodin
Tel:  010-441 01 60
 

Chefssekreterare
Helén Carlsson
Tel: 070-082 55 92
 

uiqt|wBivv4{wnq5twlqvH%vozmoqwv5{mivv4{wnq5twlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmv5uizqm5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmv5uizqm5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m