Tjänstemannaledning

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin är Västra Götalandsregionens högsta tjänsteman. I ledningsorganisationen finns tre koncernledningsgrupper, där samtliga verksamheter knyts samman för mer effektiv styrning och ledning och som ett led i att förstärka ägarstyrningen. Grupperna hanterar främst övergripande, strategiska frågor. De tre grupperna är inriktade på

  • Hälso- och sjukvård
  • Regional utveckling
  • Regiongemensamma stödfunktioner

Regiondirektör
Ann-Sofi Lodin
Tel:  010-441 01 60
 

Chefssekreterare
Åsa Sörqvist
Tel: 0709-709 326
 

uiqt|wBivv4{wnq5twlqvH%vozmoqwv5{mivv4{wnq5twlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{i5{wzy%vq{|H%vozmoqwv5{mi{i5{wzy%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m