Koncernstab regional utveckling

Koncernstab regional utveckling har uppdraget från ett antal politiska nämnder, beredningar och kommittéer, samt regionstyrelsen att hantera olika frågor för att stärka tillväxt och utveckling i Västra Götaland.

Direktör

Fredrik Adolfsson

Regionutvecklingsdirektör

 

Tel: 010-44 11 678 

Mobil: 070-082 21 42

Fredrik Adolfsson

 

Avdelningar och enheter, kontaktuppgifter

Växel, adresser och öppettider

Kontaktuppgifter till medarbetare på avdelningar och enheter inom koncernstab regional utveckling:

Ledningsstöd

Avdelningen fungerar som resurs för regional utveckling samt för regionutvecklingsdirektören i strategiska tvärgående frågor och andra viktiga frågor.

Folkhälsa

Avdelningens uppgift är att ge folkhälsokommittén stöd i att genomföra de uppdrag kommittén får av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Avdelningen ska säkerställa och samordna att koncernkontorets övriga staber och avdelningar ger nämnden erforderligt stöd. Chefen för avdelningen är ansvarig tjänsteman och ställs till folkhälsokommitténs förfogande.

Forskning, utveckling och utbildning (FoUU)

Avdelningen forskning, utveckling och utbildning arbetar för att det ska utvecklas starka forsknings- och innovationsmiljöer i Västra Götaland och för att öka västsvenskt deltagande i nationella och europeiska forskningsprogram. Enheten hanterar också frågor om utbildning och kompetens.

Kollektivtrafik och infrastruktur

Avdelningens huvuduppgift är att verka för en högkvalitativ kollektivtrafik och infrastruktur.

Miljö

Avdelningens uppgift är att ge miljönämnden stöd i att genomföra de uppdrag nämnden får av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Avdelningen ska säkerställa och samordna att koncernkontorets övriga staber och avdelningar ger nämnden erforderligt stöd. Avdelningen ska bereda underlag och driva strategiskt arbete. 

Näringsliv

Avdelningen näringslivs uppgift är att stimulera nyföretagande, ekonomiskt nyskapande och förbättra förutsättningarna för näringslivet. Nyckelord är kompetensförsörjning, förnyelse och tillgänglighet.

Rättighet

Avdelningens uppgift är att ge kommittén för rättighetsfrågor stöd i att genomföra de uppdrag nämnden får av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Avdelningen ska säkerställa och samordna att koncernkontorets övriga staber och avdelningar ger nämnden erforderligt stöd.

Tillgänglighetsdatabasen

I tillgänglighetsdatabasen (TD), får du information om den fysiska tillgängligheten i butiker och restauranger, inom offentlig service samt i friluftsområden och på olika besöksmål.

 

Politiska nämnder, beredningar och kommittéer

Politiska organ som styr och ger uppdrag till koncernstab regional utveckling och dess avdelningar.

Nämnder

  • Kollektivtrafiknämnden
  • Miljönämnd
  • Regionutvecklingsnämnden

Beredningar och kommittéer

  • Beredningen för hållbar utveckling
  • Kommittén för folkhälsofrågor
  • Kommittén för mänskliga rättigheter

Diarium

Sök i diariet

Epost till diarum för regional utveckling (myndighetsbrevlåda):
 

Social media

Våra officiella konton där vi pratar om tillväxt och hållbar utveckling i Västra Götaland.

FacebookTwitterYoutube

Nyhetsbrev

Vi ger ut ett par nyhetsbrev, prenumerera gärna på dem:

Nyhetsbrev för BHU (Beredningen för hållbar utveckling)

Nyhetsbrevet Externa relationer

Drivkraft Miljö

uiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%vmkstqvoH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%vmkstqvoH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m