Säkerhet

Säkerhet - ett ansvar för alla

För att alla ska kunna känna trygghet är det viktigt med en god säkerhetskultur. Alla vi som arbetar inom någon av Västra Götalandsregionens verksamheter har ett ansvar för att vara aktiva i säkerhetsarbetet på vår egen arbetsplats.

Vårt uppdrag är att ta fram och förvalta policy, riktlinjer och rutiner inom säkerhetsområdet, gör uppföljningar, stöjda och bistå verksamheterna, utbilda, ta fram verktyg som kan användas i säkerhetsarbetet och - i mån av tid - bistå vid olika övningar, riskanalyser o dyl.

Från den 1 januari 2017 ingår säkerhetsarbetet i en ny enhet säkerhet och beredskap, som har bildats genom att Koncernkontorets enhet säkerhet fogas samman med den del av Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum som arbetar med beredskapsfrågorna.

I takt med att våra processer och arbetssätt fogas samman kommer informationen på våra hemsidor att förändras och anpassas. Men ännu är den lite uppdelad i säkerhet respektive beredskap. Vi hoppas ni har överseende med detta och att ni hittar den information ni behöver. Här eller på PKMC:s "gamla sida".

 

I vårt arbete samverkar vi, förutom med interna aktörer, med Länsstyrelsen, kommuner, andra landsting/regioner och med statliga myndigheter och arbetar strategiskt utifrån de hotbilder vi kan se.

Det finns fler som arbetar med säkerhet i olika former inom Västra Götalandsregionen. Vi samverkar naturligtvis och försöker att tillsammans säkerställa det som står i Västra Götalandsregionens säkerhetspolicy att patienter, resenärer, besökare, studerande, personal och förtroendevalda ska vara trygga i regionens lokaler och verksamheter.

Verksamheternas säkerhetsansvariga

arbetar med frågorna på lokal nivå och tar fram de rutiner, utbidlningar och metoder som krävs för att anpassa arbetet till de varierande lokala förhållanden som de har hand om.

 

Kontakt

Enhet säkerhet och beredskap

Koncernstab utförarstyrning och samordning
Koncernkontoret


Telefon 010-441 00 00 (växel)

E-post:   

uiqt|wB{ismzpm|H%vozmoqwv5{m{ismzpm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4kpzq{|qv5pmtomozmvH%vozmoqwv5{mivv4kpzq{|qv5pmtomozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m