Sjukhus

Sjukhusvården är inriktad mot patienter som behöver specialistsjukvård. Ofta kan det handla om allvarliga sjukdomar eller livshotande tillstånd. På många sjukhus finns både akut och planerad vård inom flera olika specialiteter, till exempel internmedicin, kirurgi, urologi, ortopedi, öron-, näs- och halssjukvård, psykiatri, kvinnosjukvård, barn- och ungdomsmedicin och geriatrisk vård.

Alla specialiteter finns dock inte på alla sjukhus. För att hålla en hög medicinsk kvalitet och säkerhet har exempelvis akutsjukvården koncentrerats till vissa sjukhus. Andra sjukhus har specialiserat sig på planerad vård och utvecklat egna profiler. Exempelvis har Alingsås lasarett specialiserat sig på höft- och knäledsoperationer. Dessutom är de flesta sjukhus organiserade i sjukhusgrupper.

En del av vården drivs av privata specialister som har avtal med Västra Götalandsregionen.

19 sjukhus, fyra sjukhusgrupper 

För att komma i kontakt med de sjukhus som finns i Västra Götaland, klicka på rubrikerna nedan. Adressuppgifter finns också inlagda på Västra Götalandsregionens vårdportal 1177.se/vgregion.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetsjukhuset har bland annat verksamhet på Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset. Dessutom är Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

NU-sjukvården

NU-sjukvården består av Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus.

Närsjukhusen Dalsland, Lysekil och Strömstad
Närsjukhusen Dalsland, Lysekil och Strömstad tillhörde tidigare NU-sjukvården, men från den 7 april 2015 bedrivs större delen av specialistsjukvården på de tre sjukhusen av Praktikertjänst AB, på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs Sjukhus

Skaraborgs Sjukhus består av Skaraborgs Sjukhus Skövde, Skaraborgs Sjukhus Lidköping, Skaraborgs Sjukhus Falköping, Skaraborgs Sjukhus Mariestad.

Södra Älvsborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs Sjukhus består av SÄS Skene och SÄS Borås.

Kungälvs sjukhus
Frölunda specialistsjukhus
Alingsås lasarett 
Angereds Närsjukhus 

Lundby närsjukhus
Lundby närsjukhus är ett specialistsjukhus som drivs av vårdföretaget Capio, på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Parkeringsplatsen vid Lundby Närsjukhus avstängd
Göteborgs Stad bygger nytt parkeringshus och parkeringsplatsen utanför Lundby Närsjukhus är avstängd för allmänheten tills vidare.
Ambulans, färdtjänst och sjuktransport kan fortfarande åka fram till sjukhuset.
Besökande med bil hänvisas till att parkera på gatan Långängen invid sjukhuset.

 

1177  Vårdguiden

På 1177.se/vastra-gotaland  kan du läsa om sjukdomar och egenvård, jämföra vård, söka mottagningar, välja vårdcentral och ta kontakt med din vårdgivare.

Växelnummer till sjukhusen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sahlgrenska sjukhuset, Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset inklusive Drottning Silvias Barn-och ungdomssjukhus
031-342 10 00

NU-sjukvården
Norra Älvsborgs Länssjukhus och Uddevalla sjukhus
010-435 00 00

Närsjukhusen Dalsland, Lysekil och Strömstad
(Praktikertjänst AB:s verksamheter)
Dalslands sjukhus 010-167 37 00
Lysekils sjukhus 010-167 38 00
Strömstads sjukhus 010-167 39 00

Södra Älvsborgs Sjukhus
Borås 033-616 10 00
Skene 0320-77 80 00

Skaraborgs Sjukhus
Skaraborgs Sjukhus Falköping
0515-870 00
Skaraborgs Sjukhus Lidköping
0510-850 00
Skaraborgs Sjukhus Mariestad
0501-625 00
Skaraborgs Sjukhus Skövde
0500-43 10 00

Kungälvs sjukhus
0303-980 00

Alingsås lasarett
0322-22 60 00

Frölunda specialistsjukhus
031-342 50 00

Angereds Närsjukhus
031-332 67 00

Lundby Närsjukhus
031-657 000

uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m